Sandavskiljare

För effektivt avledning av dagvatten erbjuder Wavin ett brett, flexibelt och starkt program av sandfångs-och dräneringsbrunnar baserade på det unika, korrugerade ståndarröret.

Downloads

System information

Överblick

Överblick

Uppsamling av grova sand- och slampartiklar i ett system för dagvattenhantering är nödvändigt. Annars kan systemets effektivitet reduceras. Korrekt placerade rensbrunnar säkrar att sand och slam samlas upp.

Flexibelt system

Flexibelt system

Det är möjligt att bygga ihop brunnen allt efter antal anslutningar, anslutningstyper samt höjdplacering.

Robust

Robust

Sandfångs- och dräneringsbrunnarna är uppbyggda av vårt korrugerade ståndarrör som motstår vertikala krafter och kan tack vare dragspelseffekten uppta belastningarna från installationen, kringfyllningar, sättningar, byggplatstrafik och efterföljande trafikbelastningar.

Vårt program

Vårt program

Våra sandfångs-och dräneringsbrunnar levereras som standard med anslutningsdimensionerna ø110 mm, ø160 mm och ø 200 mm* med eller utan vattenlås med 35 resp. 70 l sandfång. *Endast utan vattenlås

Intesio

Intesio

Med Intesio erbjuder Wavin rådgivning, design och leverans av produkter i alla projektfaser när det gäller dagvattenhantering. När du väljer Intesiosystemet kan du maximera effektiviteten och hållbarheten och samtidigt minimera projekt- och produktomkostnader.