Wavin XL rör ø 1000 3000

Downloads

System information

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark

XL rören är Nordic Poly Mark certifierade enligt standard EN 13476, typgodkännande nr 4704. Nordic Poly Mark är ett frivilligt kvalitetsgodkännande för plaströrsprodukter som säkerställer att rören uppfyller våra nordiska kvalitetskrav.

Vad är nästa steg?

Vad är nästa steg?

XL rören säljs uteslutande till projekt. Kontakta vår kundservice och berätta om just ditt projekt så kan vi hjälpa dig att hitta bästa lösningen för just dig. Rören kan med fördel användas tillsammans med våra andra system för spill-och dagvattenhantering.

Smidiga lösningar ger effektiv installation

Smidiga lösningar ger effektiv installation

XL rören möter de allt större kraven på stora dimensioner för säker transport av stora mängder vatten till reningsverk och recipient. Vår Prefab avdelning anpassar produkter efter kundönskemål vilket möjliggör smidiga lösningar samt snabb och effektiv installation.

Brunnslösningar

Brunnslösningar

Med Wavin XL rör är det möjligt att tillverka sadelbrunnar i dimension 600 mm och 1000 mm direkt på rören. Denna kostnadseffektiva lösning ersätter stora brunnar vilket sparar schaktarbete. Våra korrugerade stigarrör kan anpassas till de flesta betäckningar som finns på marknaden. Denna brunnslösning lämpar sig väl för inspektion i böjar och anslutande ledningar.

Enkel installation och lång livslängd

Enkel installation och lång livslängd

XL rören är producerade av PEH material vilket gör röret smidigt att arbeta med vid installation och svetsning. Rörens innerskikt är tillverkat i s.k. RC-material med mycket goda egenskaper mot sprickbildning vid repor och intryckningar. Allt detta gör rörsystemet mycket motståndskraftigt mot föroreningar och/eller slitage från partiklar i vattnet.

Flexibilitet i stora dimensioner

Flexibilitet i stora dimensioner

Bakom Wavin XL står en flexibel produktionsteknologi vilket innebär att varje enskilt rör produceras till ditt specifika project. Rören tillverkas som byggklossar som lätt monteras på arbetsplatsen. Rörens insida är slät och ljus för att underlätta rensning och TV-inspektion.