Oljeavskiljare och sand-/slamfångsbrunnar

När dagvatten leds från vägar och parkeringsplatser krävs normalt sett att oljan avskiljs. Wavin erbjuder ett brett sortiment av olje-bensinavskiljare klass 1, som kan klara flöden från 3-150 liter per sekund.

Downloads

System information

Minska installations-omkostnaderna

Minska installations-omkostnaderna

Flera av våra oljeavskiljare är designade för att klara trafiklast så att man slipper omkostnader för förankringsutrustning. Du kan också spara pengar på platser med högt grundvatten då en oljeavskiljare som klarar trafiklast inte behöver förstärkas för att klara detta.

Intesio

Intesio

Med intesio erbjuder Wavin rådgivning, design och leverans av produkter i alla projektfaser när det gäller dagvattenhantering. När du väljer intesiosystemet kan du maximera effektiviteten och hållbarheten och samtidigt minimera projekt- och produktomkostnader

Enkla att underhålla

Enkla att underhålla

Wavins oljeavskiljare är designade så att de ska vara enkla att underhålla. Vid rensning av Certaro NS är det tillgång till slam- och oljeavskiljardel genom samma öppning. Filtrena behöver ej lyftas ur vid rengöring.

Vad är nästa steg?

Vad är nästa steg?

Vår kundservice hjälper dig att hitta rätt avskiljare till uppgiften och ger dig en översikt över de relaterade lösningar som finns avseende flödesreglering, infiltration och fördröjning.

Sortiment

Sortiment

Wavins breda sortiment av oljeavskiljare klass 1 klarar flöden från 3-150 liter per sekund. Om det är större flöden som behöver hanteras har vi lösningar med bypassfunktion som alternativ.