Trygg och effektiv tillgång till vatten

Framtida generationer står inför en differens på 40 % mellan vattentillgång och behov. Läs om hur Wavin och andra experter arbetar för att tillhandahålla säkert dricksvatten för framtida generationer.

Läs mer

Tillgång till sanitet och hygien

Miljontals människor har ingen eller begränsad tillgång till sanitets-anläggningar. Samtidigt förorenar åldrande avloppssystem våra  grundvattenresurser. Vi måste framtidssäkra våra avloppssystem och göra sanitet tillgängligt för alla.

Läs mer

Klimatsmarta städer

Vi kan lagra och återanvända dagvatten för att hålla våra städer gröna under torrperioder med intelligenta lösningar. Läs om hur Wavin och andra specialister gör städer klimatsmarta.

Läs mer

Bättre byggprestanda

Byggnadsbranschen utnyttjar inte teknikens fulla potential. Se hur vi skapar effektiva, intelligenta, varaktiga lösningar för byggnader och boende.

Läs mer