Tryck

När spillvattnet inte kan ledas med självfall till reningsverket, måste det pumpas. Wavins tryckavloppssystem är lösningen.