Transport i mark

Huvudledningarna är kärnan i det system som transporterar dricksvatten från producent till slutanvändaren. Wavin erbjuder driftsäkra markrör i PE och PVC-U till de flesta driftsituationer och installationsförhållanden, inklusive schaktfria metoder.

Beställningsblankett för svetsmaskiner och verktyg.