Tillgång till sanitetsanläggningar och hygien

Våra föråldrade VA-system är inte dimensionerade för den takt städerna och deras befolkningar växer, vilket äventyrar vår hälsa och säkerhet.

Våra städer behöver hållbara lösningar med färre läckage, mindre igensättning och bättre övervakning av hälsorisker. Vår framtid hänger på det.

Kan inte fortsätta som vanligt

Utformningen och metoderna för att reparera VA-sytems tenderar att vara reaktiva och kombinerat med kostnaderna för massiva investeringar och störningar i stadens infrastruktur är det förståeligt. Trots detta kan vi inte fortsätta använda oss av samma kortsiktiga lösningar. Vi behöver tänka nytt.

Moderna bekymmer

Urbaniseringen skapar ett ökat tryck på våra VA-system med våtservetter, olika typer av toalettpapper och annat som inte är avsett att spolas ner i toaletten och vidare i systemet. Dessa material, tillsammans med enorma proppar av olja och fett, sätter igen våra avlopp och orsakar fel på pumpar och rörliga delar. Bättre användning av teknik, som övervakning och förebyggande underhåll, kan förebygga stopp.

Låt oss få nytt liv i våra VA-system

Den sammantagna åldern på våra VA-system ökar risken för att vårt grundvatten förorenas till följd av läckande och eroderande rör. Det innebär ett enormt åtagande att åtgärda det på ett kostnadseffektivt sätt. Här behövs ett fler bestående alternativ till traditionella rör.

Plastbaserade lösningar är flexiblare och mindre benägna att gå sönder och läcka – samtidigt kan de formas och vikas för att passa in i befintliga rör utan att man behöver gräva upp hela områden i en stad. Men att ändra traditionella sätt att tänka kring rör kräver en förändring hos många intressenter. För att kunna bygga nästa generations VA-system behöver vi förändra vår politik och negativa uppfattningar om plast och skapa större förståelse för var plasten kan erbjuda bättre värde genom förbättrad utbildning och mer resurser. 

Människorna som får det att hända

Framåttänkande personer som Ariel Stern, VD och medgrundare av Israelbaserade Ayyeka Technologies, erbjuder nästa generations IoT och fjärrövervakningslösningar som möjliggör skapandet av cybersäkra, smarta infrastrukturnät – för att hjälpa till att minska utmaningar som hantering av avloppsvatten.

”Avgörande för att förebygga risker för folkhälsa och säkerhet är smart hantering av avloppsvatten i realtid, vilket bland annat inbegriper övervakning av vattennivåerna för att förebygga förorening och dyra översvämningar av avlopp, identifiering av korroderande gaser innan de skadar systemen, identifiering av pumpfel och precisering av andra nödsituationer och på andra håll.”

Läs hela artikeln här

Bättre lösningar

Fördelar och nackdelar med att separera dagvatten från avloppen

Tanken att se över och separera VA-systemet är en viktig diskussionspunkt i det övergripande samtalet om hur klimatförändringarna påverkar sättet som kommuner och företag/husägare hanterar de utmaningar som ökad nederbörd och översvämningar utgör. Låt oss därför ha en öppen dialog kring detta.

Läs mer