Bättre byggprestanda

När man startar ett nytt projekt kan det vara utmanande att tillgodose alla behov. Och när projektet utvecklas, kommer ofta förändringar. Specifikationerna kan ändras, och begränsningar som tid, kostnad och upphandling av kvalitetsprodukter kan leda till sämre installationer. Tyvärr misslyckas många av dagens byggnader med att leverera på sin förväntade prestanda. 

Tänk om du bättre kunde förutsäga byggnadens prestanda i hela värdekedjan? Genom förbättrad digital modellering kan vi förutsäga tids- och resursbehov under hela byggprocessen, förbättra produktdesignen och skapa varaktiga lösningar för bättre stadsliv.


Hur vi ser på bättre byggprestanda

Vad menas egentligen med bättre byggprestanda? För Wavin innebär det att möjliggöra en effektiv byggprocess genom BIM och prefablösningar och att tillhandahålla ökad komfort genom energieffektiv uppvärmning, kylning, ventilation och ljuddämpning.

Att förbättra en byggnads prestanda

BIM är utformat för den verkliga världen

Överraskande nog kan befintliga digitala modelleringstillgångar göra att du kan utforma något som inte realistiskt kan tillverkas eller installeras, till exempel ett rör i en omöjlig vinkel. Programvara som denna kan leda till ändrade specifikationer, fel, fördröjningar och överskridna kostnader. BIM använder integrerad intelligent hjälp ger en 100% korrekt installationsmodell av ett rörsystem.

Golvvärme för högre energieffektivitet

Då byggnader förbrukar 40% av världens energi är det dags att tänka på energieffektiva lösningarna för att ge de boende den komfort de efterfrågar.

Golvvärme distribuerar värmen jämnare, sänker energiförbrukningen och är ett enkelt sätt att optimera en byggnads energiprestanda.

Människorna som får det att hända

Nu mer än någonsin är arkitekternas roll att leverera innovativa, bestående lösningar – tillsammans med likasinnade företag. Arkitekter som Duzan Doepel och hans företag DoepelStrijkers förstår detta alltför väl. Hans team av innovativa arkitekter designar miljöer för att främja motståndskraft, hälsa och välbefinnande, samtidigt som man använder analyser av livscykelkostnaderna för att minska förbrukningen av energi och kol.

I Rotterdam kommer DoepelStrijkers attraktion och landmärke Windwheel att fungera som en vertikal solcellspark för att lagra vind- och solenergi. Dess cirkulära vattensystem samlar upp dagvatten till bevattning och spolning av toaletter och utvinner värme, näringsämnen och fosfater från avloppsvatten. Det smarta skalet kommer att ha en passiv energizon, vilket gör det möjligt att ventilera byggnaden naturligt.

Läs hela artikeln här

Lösningar för bättre byggprestanda

BIM

BIM förändrar sättet på vilket vi designar och bygger. Som pådrivare av denna förändring av vår bransch har Wavin skapat Revit-innehållspaket med integrerad intelligent hjälp.

BIM Center

Sentio

Sentio ger dig smartare golvvärme genom att fokusera på enkel installation, användning och tillförlitlighet.  Wavin Sentio