Beräkningsprogram

Använd våra beräkningsprogram för att underlätta din vardag

Använd våra beräkningsprogram för VVS och VA för att underlätta din vardag

AquaCell-beräkning (BOM)

Vill du veta hur många kassetter du behöver? Med vårt beräkningsprogram (BOM) för dagvattenkassetter kan du snabbt beräkna hur många kassetter, bottenplattor och sidoplattor ditt projekt behöver. Använd programmet gratis, registrera dig och din beräkning och materiallista skickad till dig.

Wavin Soundcheck

Med SoundCheck kan du simulera systemakustik för inomhusavlopp i en färdig installation
Beräkna ljudnivåer baserat på individuella parametrar.

Volym och uppehållstid i rör

Programmet beräknar antingen ut volymen av en given rördimension/ längd - eller beräknar rördimension utifrån en önskad volym.

Colebrook White - Vattenföring/Tryckfall 

Här kan du beräkna: vattenflöde och tryckfall i tryckledningar eller hel- och halvfyllda avloppsledningar.

Utströmning genom hål

Program för uträkning av utjämningsbrunnar med inbyggd skiljevägg, som används för att utjämna regnvattenflödet från tex. regnvattenmagasin.

Infiltration

Beräkning av infiltration för dagvatten- och eller spillvatten

Dimensionering av olje-/ bensin- och fettavskiljare

Programmet beräknar vilket flöde som är korrekt för avskiljaren samt vilken volym som är korrekt för sand-/slamavskiljaren

Q-bic fördröjnings-och infiltrationskalkylator

Beräknar fördröjnings-/infiltrationsvolym med nederbördsdata, samt mest effektiva kassettkonfigurationen