wavins kontor

Wavin Sverige

Hos Wavin gör vi lösningar, som täcker människors basala behov. Våra produkter utgör en central funktion i de flestas vardag – dock utan att man många gånger vet om det!

Wavins produkter finns nämligen oftast placerade bakom väggar, under golv, vägar, parkeringsplatser och åkrar. Oss gör det inget att våra produkter arbetar i en dold tillvaro, det betyder nämligen att de solida och säkra rörsystemen och VVS-installationerna vi levererar, fungerar som de ska.

Wavin ger effektiva lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet: trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.

Wavins Europeiska ledning, vår marknadsnärvaro på 25 platser i Europa, satsning på innovation och teknisk support, kommer alla våra kunder tillgodo. Vi uppnår genomgående de högsta standarder för hållbarhet och säkrar total försörjningssäkerhet för att stötta våra kunder till att uppnå sina mål.

Wavin Sverige

Vårt huvudkontor med fabrik ligger i Eskilstuna, vi är ca 110 anställda. I fabriken arbetar man kontinuerligt 5 skift och producerar ca 16 000 ton per år på 12 stycken rörlinjer.
 Vi har en samlad areal på 150 000 kvm. Varje Wavinbolag har ett tydligt mål att 20% av omsättningen ska komma från nya produkter. Vi har över 375 patenter på olika produkter samt standing tillgång till ett internationellt utvecklingscenter med ca 50 medarbetare.

Wavin Nordvästra regionen

Wavin Sverige utgör tillsammans med Danmark, Norge, Tyskland och Belgien Wavin-koncernens Nordvästra region med totalt ca 1 700 medarbetare och med en omsättning på ca 490 mio. euro.  Regionen är Wavin-koncernens största med en andel på 38%. 

Wavin Koncernen

Wavin koncernen har huvudkontor i Zwolle, Holland. Vi är representerade i 25 Europeiska länder med totalt 40 produktionsanläggningar. Utanför Europa är vi representerade via ett globalt nätverk av agenter, licensinnehavare och återförsäljare. Vi är ca 5 500 medarbetare med en årlig omsättning på ca 1.2 miljarder EURO. År 2012 blev Wavin en del av Mexichem Gruppen, världens största plaströrsproducent med totalt 16 000 anställda. 
Wavin Company Brochure .pdf 9,34MB 

Kuriosa från 1953 till dags datum

 • 2014 Mexichem köper Dura-Line, global ledare inom högdensitetspolyeten. Lösningar för telekom och datakommunikation, energi och infrastruktur.
 • 2013 Utbyggnad av fabriken i Eskilstuna.Fabriken i Borås avvecklas.
 • 2012 Wavin köps av Mexichem, världens största plaströrsproducent
 • 2011 Wavin köper KWH Pipe's PE-division samt tar över fabriken i Borås
 • 2009 Utbyggnad av fabrik och kontor i Sverige
 • 2003 Wavin köper Ronaplast och Labko
 • 2001 Wavin köper Svenska Arot och Norska Icopals rördivision
 • 1999 Etablering i Ryssland
 • 1995 Fabrik i Baltikum
 • 1991 Fabrik i Polen
 • 1981 Fabrik i Sverige, Eskilstuna
 • 1958 Fabrik på Irland
 • 1957 Nordisk Wavin A/S i Danmark grundas
 • 1956 Wavins expansion i Europa börjar, ny fabrik i Tyskland
 • 1953 Världens första PVC-tryck i stora dimensioner (>=100mm) tillverkas