Hållbarhet

Wavin sätter höga krav när det gäller hållbarhet. Därför framställer vi våra system med hjälp av hållbara produktionsprocesser och återvinner all plast i största möjliga mån. Det hjälper våra kunder att nå sina egna mål för hållbarhet.

Miljö

Miljö

Wavins system bidrar till att skapa en renare och säkrare miljö. Våra produkter optimerar dina möjligheter att spara på både värme och vatten, våra produktionsmetoder är energieffektiva och påverkar miljön på minsta möjliga sätt. Omtanke om miljön är av hög prioritet för Wavin. Läs mer
Leverantörer

Leverantörer

Wavin tar ansvar för att skapa en hållbar försörjningskedja. Genom att optimera effektiviteten av logistiken på leverantörsområdet kan vi t ex bidra väsentligt till att begränsa vårt CO2-utsläpp. Läs mer
Medlemskap

Medlemskap

Wavin är en aktivt medlem i en rad olika specialistorganisationer som fokuserar på att förbättra hållbarheten inom vår bransch, t e x plastindustrin och TEPPFA. Läs mer
Godkännanden

Godkännanden

Genom WAVIN's arbete inom arbetsmiljö, yttremiljö och kvalitet har vi erhållit certifikat för en god arbetsmiljönivå. Läs mer
Socialt ansvar

Socialt ansvar

Wavin bidrar till att främja goda sociala förhållanden, både lokalt och internationellt. När det gäller våra egna medarebetare har vi fokus på hälsa och säkerhet. Vi samarbetar med UNICEF angående projekt som bidrar till rent dricksvatten och bättre sanitära förhållanden. Läs mer