När PE-rören blir till pontoner

Det är inte alltid PE-rören används till avloppslösningar. Nu svetsas rören samman till pontonkonstruktioner för Docky Marins båtlyftar.

Docky Marin är teknikföretaget som jobbar med marina miljövänliga lösningar. All produktion och tillverkning sker i Trosa. Under den senaste tiden har även Wavin i Eskilstuna en betydande roll i utvecklingen - Wavins PE-rör monteras i en stålkonstruktion som underliggande pontoner. Resultatet blir en smart båtlyft.

– Nu har vi tagit fram en stabil metod som gör det möjligt med en högre produktion. Rörens ändar täpps igen med svetsning på ett enkelt och effektiv sätt, berättar David Kullgren på Wavin.

Båtlyften är en unik pontonkonstruktion och passar alla båtar med en totalvikt upp till 2000 kilo. Lyften är både prisvärd och miljösmart för slutkund - tack vare att båten hissas upp vid bryggan slipper båtägaren arbetet och kostnaden med att bottenmåla båten. Slitaget blir även mindre, då båten inte har vattenkontakt och påverkas av alger, snäckor och föroreningar. Det enda som behövs förutom lyften är en bryggplats.

– Målet framöver är att vi framöver ska kunna erbjuda och leverera en färdigmonterad modul till Docky Marin. På så sätt behöver kommer modulen bara behöva skjutas in i stålkonstruktionen, säger David Kullgren.