dagvattenkassetter
På bara en timme monterades 336 Q-Bic Plus-kassetter av fem män

Ny installation av Wavin Q-Bic Plus

Wavin Q-Bic-systemet vid den då nya Vålerenga fotbollsstadion, är den största Wavin har installerat i Norge och den första etappen kom att ligga på cirka 1200 kvm, placerad strax utanför arenan och under torget.

 

I köl­vatt­net av över­sväm­ning­ar i Eu­ro­pa har många bo­stads- och kom­mer­si­el­la bygg­na­der drab­bats hårt av vat­ten­ska­dor. Ef­fek­ter­na av kli­mat­för­änd­ring­ar vad gäller nederbörden, har tvingat många fö­re­tag att över­vä­ga lång­sik­ti­ga lös­ning­ar för vat­te­n­in­fil­tre­ring och dämp­ning.

 

Våra kol­le­gor vid Wavin Norge vann 2016 ett anbud för ett Q-Bic Plus in­filt­ra­tions­sy­stem vid den då nya fot­bolls­sta­di­on för Oslos hem­ma­lag, Vå­le­renga.

 

Hur Q-Bic Plus kan hjäl­pa till att han­te­ra dag­vat­ten

 

Wavin Q-Bic-sy­ste­met vid Vå­le­renga fot­bolls­sta­di­on, är den störs­ta Wavin har in­stal­le­rat i Norge.

 

För att sätta saker i per­spek­tiv har to­talt 2352 Wavin Q-Bic Plus en­he­ter byggts i tre vå­ning­ar och sy­ste­met är 16,8 m bred, 33,6 m lång och 1,8 m hög.

 

Detta sy­stem möj­lig­gör för att ta hand om dag­vat­ten från fot­bolls­pla­nen och från park­om­rå­de. Q-Bic Plus-sy­ste­met är mo­du­lärt och en­kelt att in­stal­le­ra.

 

”I ett sådant tätbefolkat område som detta är Q-Bic Plus det rätta valet och vi insåg snabbt att systemet skulle vara enkelt för våra arbetare att hantera.”
Arne Gustav Hageland , Projektledare, Marthinsen & DuvholtNCC

Installation av Q-Bic Plus ger tidsbesparing och minskad risk

En annan sak att tänka på är att arbetarnas risk för skada minskas avsevärt, eftersom de inte behöver installera 2 meter långa betongrör. På bara en timme var 336 kassetter monterade av endast fem män och den beräknade tiden att installera systemet på den här stora anläggningen är bara 33 timmar.

 

   

Dagvattenkassetter, enkla att installera och hållbara

En av de viktigaste egenskaperna hos Q-Bic Plus dagvattenkassett är att den är lätt att inspektera utifrån med en robotkamera. Från endast en inspektionsöppning kan roboten färdas genom hela anläggningen i alla riktningar.

 

Dessutom upprätthåller Q-Bic Plus grundvattennivån i området. Genom att lägga en fiberduk av grad 3 i botten säkerställer den att en del av vattnet filtreras och dras till marken. Däremot används betongrör med ytvatten som ledde in i det offentliga avloppssystemet och inga vattenhamnar till marken, vilket kan orsaka allvarliga skador på byggnader i närheten.

 

Titta på den korta videon nedan för att få veta mer om hur Q-Bic Plus fungerar.

 

YouTube/Dagvatten

 

 

 

 

 
X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar