Wavin levererar kabelskyddsrör till vindkraftsprojekt

Vindkraftsparken Karsholm utanför Kristianstad

Vindkraftsparken Karsholm utanför Kristianstad består av 5 vindkraftverk om 2–3 MW vardera och ska totalt producera cirka 27 000 MWh, vilket motsvarar 5 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. Projektet omfattar cirka 9 km rullad SRS 110/C. Projektör är HS Kraft AB.

Kabelskyddsrören som levereras på 250 meter coil är förlagda i servicevägarna som går fram till respektive vindkraftsverk. Kabelskyddsrören förlades i detta projekt tillsammans med Wavins optorör på ett djup av 55 cm. Utrullning av rören gjordes med hjälp av en coilvinda (SAB Elteknik). Denna typ av vinda kan hyras av Wavin vid liknande projekt.
Wavin kan idag leverera kabelskyddsrör på coil i dimensionerna 75, 110 samt 125 mm, med leveranslängder upp till 500 meter/coil rulle. Rören levereras i SRS samt SRE-P klasser.
Kontakta oss för mer detaljerad information på telefon 016-541 00 00.
Mer information om vindkraftsprojektet finns på HS Kraft hemsida (hskraft.se).X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar