Ledningssystem från Wavin installeras i Luleå

TS-rör självklart val när Luleå kommun investerar för framtiden

Luleå stad växer. Nu byts de befintliga rörledningarna från början av 50-talet ut – en investering på ca 55 miljoner kronor. Plaströren man valt att använda produceras av Wavin. Investeringen ökar kapaciteten i rörnätet för motsvarande 20.000 personer. Totalt är det 7.000 m rörgrav som innehåller dagvatten, spillvatten och tryckvatten. Luleå kommun har i samarbete med Wavin valt ut lämpliga rör till projektet.

För tryckvatten och tryckavlopp används Wavin TS-rör. På en del av sträckan utför man styrd borrning och då är TS-röret det mest optimala för hållfasthet mot sprickbildning, punktbelastningar och repor. På övriga sträckor utnyttjas dessa hållfasthetsegenskaper till att minimera skyddsfyllningen mot rören med sand. Man maximerer istället användningen av befintliga återfyllnadsmassor vid återfyllningen, något som påverkar installationskostnaderna positivt. Det minskar dessutom materialtransporterna, man får ingen deponi och behöver inte bygga tillfartsvägar i samma utsträckning. Man har också noterat att vid rörspräckning och relining är skadorna inte lika stora på TS-rören som på andra rörsystem. Med TS-rören kan rörsystemens livslängd förlängas.
Kjell Lundström, Luleå kommun, har jobbat med TS-röret i flera projekt sedan Wavin lanserade det i början på 2000-talet. De goda erfarenheterna från dessa projekt gjorde att TS-röret var ett naturligt val när man skulle investera i nya huvudvattenledningar.
På självfallssträckan har man valt att använda Wavin X-Stream rör, en sträcka motsvarande 3000 m i dim.600. X-Stream rörsystem är anpassat för TEGRA 1000 nedstigningsbrunnar.
X-Stream dagvattensystem är ett nyutvecklat dubbelväggsrör med en patentanmäld mufflösning som minskar ihopmonteringskraften mellan rörspets och muff. Rörläggarna på Luleå kommun är mycket nöjda med X-Stream. Rören är betydligt lättare än andra typer av rör i samma dimensioner. Det bidrar till förbättrad arbetsmiljö och den praktiska mufflösningen bidrar till snabbare montage, vilket förbättrar ekonomin i projektet.
Luleå kommun har deltagit i utvecklingen av en ny tillsynsbrunn för projektet. Utvecklingsprojektet blev mycket lyckat. Stigarrör som använts är det välkända, korrugerade TEGRA 600 röret. Det betyder att hela överbyggnaden, rör och betäckning är standardmaterial som finns på lager hos återförsäljare. Det underlättar tillgängligheten och förbättrar de ekonomiska förutsättningarna.X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar