Huvudavloppsledning i Kiruna

Stora utmaningar när stad ska flyttas

Miljardbelopp satsas i Kiruna när sprickzonerna närmar sig centrum. Först i tur står den stora transformatorstationen, därefter kommer järnvägen och en ny sträckning av E10. En stor utmaning blir när man ska börja flytta bostäder och offentliga byggnader. I de förberedande åtgärder som har tagit sin början levererar Wavin en ny huvudavloppsledning.

Den nya huvudavloppsledningen ska överta driften från det befintliga nätet (som hamnar i sprickzonerna) och ska i framtiden vara huvudledning för det nya Kiruna dit man flyttar bostäder.
Tillsammans med Ahlsell och NCC har Wavin arbetat fram ett komplett förslag med X-Stream dagvattenrör och brunnar i dimension 400-800 mm. Sträckan på den första etappen är 5 km. Ett av de krav som Tekniska Verken ställde i upphandlingen var att rören skulle vara godkända enligt Nordic Poly Mark, vilket Wavins X-Stream dagvattensystem är.
Alla brunnar på sträckan är anpassade för Wavins TEGRA 600 ståndarrör. Brunnsbottnarna är färdigbyggda med riktningsavvikelser och följer ledningssträckan. Detta gör att man minimerar användning av rördelar. Brunnarnas utformning har skräddarsytts för projektet i gott samarbete mellan grossist, entreprenör och leverantör.
NCCs platschef Roger Olofsson och hans två arbetslag meddelar att en reflektion från rörgraven har varit hur lätt man monterar X-Streamrören. Den nya mufflösningen på X-Stream minskar ihoptryckningskraften väsentligt och gör att det går snabbt och enkelt vid montering, även vid kalla väderförhållanden.X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar