fiberdragning
Partnerskap för landsbygdens bredbandstjänster

Att föra fiber till landsbyggden

Östra Ämtervik i Sunne är en liten lantlig gemenskap med färre än tusen fastigheter. Att föra högpresterande bredband till sådana samhällen kan vara en utmaning. Invångarna bestämde sig för att lösa det själva och grundade Emterviks fiberförening - en  kooperativ kabel satsning. Att föra bredband till Ämtervik gör det till en enklare plats att leva och arbeta i, och kommer att hjälpa att locka nya besökare och invånare.

Emterviks fiberförening är en av de största och mest betydelsefulla byalagsprojekten vad gäller Telekom i Sverige. Byalagen har gått samman i tre föreningar och upphandlar under det gemensamma namnet Emterviksfiber. Syftet är att föra bredband till invånare och företag i denna glest befolkade regionen.

Sammantaget kommer kooperativet att installera cirka 350 kilometer optisk kabel. All erforderlig kabelkanalisation levereras av Wavin. I stamnätet läggs det tre olika dimensioner av optorör, vilket gör att det kan transporteras fiber till de mest avlägsna platserna till lägsta möjliga kostnad.

Många lokala och nationella leverantörer arbetade tillsammans på det här projektet. Medlemmarna i Emterviksfiberförening var också delaktiga i projektet och hjälpte till med olika sysslor så som att röja sly, ta bort staket och stängsel samt även staka ut sträckningen.

Praktiskt taget alla 967 fastigheter i vårt område kommer att gynnas av bredband, och Wavin råd och produkt spetskompetens har bidragit till att göra detta möjligt.
Leif Östlund , projekt ledare, Emterviksfiberförening

Projektet skedde snabbt. Arbetet med backbone/stamnätet inleddes hösten 2012 och allt var klart hösten 2013. Från backbone/stamnätet kommer kooperativet lägga ytterligare 120 kilometer kanalisation, medan kommunen kommer att lägga 60 kilometer till det lokala elnätet. Wavins rörsystem möjliggör att fibern kan blåsas in i kabeln i långa avstånd, vilket gör att installationen går snabbt och förneklar layout och design.

Leif Östlund, Emterviksfiber projektledare, lovordar Wavins bidrag till denna laginsats, "Nästan alla 967 fastigheter i vårt område kommer att gynnas av bredband, och Wavins råd och produkt spetskompetens har bidragit till att göra detta möjligt."
X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar