den 21 april 2017

Pressmeddelande Wavin Sverige

20 april 2017, Kjula
 

WAVIN INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN
 
Europas ledande producent av plaströrsystem, Wavin, har tagit beslut om att genomföra ett omfattande investeringsprogram i företagets svenska anläggning i Kjula, utanför Eskilstuna. Bakgrunden är fortsatt stor nybyggnation samt kommunernas stora behov av att renovera sina VA-system. Investeringen kommer att leda till nya produktionslinjer för inomhusavloppsrör, markavloppsrör, telekom och VVS.

Målet med investeringen är att öka produktionskapaciteten för att stå rustad inför en ökad svensk och nordisk efterfrågan.

– Med de nya produktionslinjerna blir det möjligt för oss att öka produktionen med upp till 70 procent, säger svenska Wavins VD Per Dollerup Mikkelsen.

Arbetet påbörjas under 2017 och beräknas vara genomfört andra kvartalet 2018. Total kostnad för investeringen är 80 miljoner kronor. Svenska Wavins fabrik i Kjula blir därmed produktionsanläggning för inom- och utomhusavlopp för de nordiska länderna samt tillverkning av kabelskyddsprodukter för el och telekom samt dräneringsrör. Anläggningen har också en separat avdelning för specialprodukter till skräddarsydda lösningar till vattenprojekt och avloppsvatten.

– Med denna investering visar Wavin Group den stora betydelsen som den nordiska och därmed den svenska marknaden har för koncernen. Wavin har historiskt sett haft en ledande ställning i norr, och vi vill stärka vår position ytterligare. Det här är en av koncernens största investering i 2017 och den kommer att innebära att de två fabrikerna i Norge och Sverige, tillsammans med fabriken i Danmark är väl rustat för att fortsätta tillväxten i Norden och göra vår ställning som Sveriges ledande plaströrsproducent ännu starkare, säger Per Dollerup Mikkelsen.
X
Wavin använder cookies för att förbättra din webbplatsupplevelse
Accepterar