Nyheter

Här kan du söka information om våra produktområden, se våra senaste nyheter med mera.

Saknar du något här? Hör gärna av dig till vår kundservice på telefon 016-541 00 10.

När miljonprogrammet rustas upp används Wafix

den 27 maj 2019

Det pågår ett omfattande stambyte i Tensta i Stockholm. Delar av miljonprogrammet rustas upp för kommande generationer. När alla stammar byts ingår självklart avlopp - i lägenheterna används systemet Wafix från Wavin.
Läs mer i våra nyheter

Kabelskyddsrör till försörjningsprojekt i Göteborg

den 16 mars 2015

Wavin levererar kabelskyddsrör PE – SRS 125/C på rulle till 130 kV försörjningsprojekt i Göteborg. Beställare är Göteborg Energi och arbetet utförs av Två Grävare AB – Stenungssund.
Läs mer om referensobjekt

Ljudisolerat avloppssystem i nya hyresbostäder

den 19 februari 2019

Ute på Värmdö i StoUte på Värmdö i Stockholm pågår just nu ett stort projekt i litet format. Värmdöbostäder omvandlar förrådsutrymmen i befintliga hyreshus till enrumslägenheter. Med höga krav på ljudisolering används Wavins ckholm pågår just nu ett stort projekt i litet format. Värmdöbostäder omvandlar förrådsutrymmen i befintliga hyreshus till enrumslägenheter. Med höga krav på ljudisolering används Wavins inomhusavloppssystem Asto.
Läs mer om referensobjekt

Vindkraftsparken Karsholm utanför Kristianstad

den 16 mars 2015

Vindkraftsparken Karsholm utanför Kristianstad består av 5 vindkraftverk om 2–3 MW vardera och ska totalt producera cirka 27 000 MWh, vilket motsvarar 5 000 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. Projektet omfattar cirka 9 km rullad SRS 110/C. Projektör är HS Kraft AB.
Läs mer om referensobjekt

Q-Bic Plus dagvattenkassetter

den 9 november 2016

I ett villaområde i Lödöse har man tidigare haft stora problem med översvämningar vid kraftigare regn. Översvämningar som i sin tur krävt stora resurser av Lilla Edets kommun. Som ett led i att säkra sig mot framtida översvämningar, valde man i september 2016 att investera i Wavins dagvattenkassetter Q-Bic Plus.
Läs mer om referensobjekt

XL-rör utmärkta vid tuffa läggnings-förhållanden

den 6 oktober 2015

Luleåkommun bygger för en växande befolkning och visionen från 2012 om bostadsområden för 10 000 nya Luleåbor kräver utbyggnad av infrastrukturen med bland annat dag-, spill- och dricksvatten. Utbyggnaden går under arbetsnamnet Östra länken.
Läs mer om referensobjekt

TS-rör självklart val när Luleå kommun investerar för framtiden

den 16 mars 2015

Luleå stad växer. Nu byts de befintliga rörledningarna från början av 50-talet ut – en investering på ca 55 miljoner kronor. Plaströren man valt att använda produceras av Wavin. Investeringen ökar kapaciteten i rörnätet för motsvarande 20.000 personer. Totalt är det 7.000 m rörgrav som innehåller dagvatten, spillvatten och tryckvatten. Luleå kommun har i samarbete med Wavin valt ut lämpliga rör till projektet.
Läs mer om referensobjekt

Stora utmaningar när stad ska flyttas

den 16 mars 2015

Miljardbelopp satsas i Kiruna när sprickzonerna närmar sig centrum. Först i tur står den stora transformatorstationen, därefter kommer järnvägen och en ny sträckning av E10. En stor utmaning blir när man ska börja flytta bostäder och offentliga byggnader. I de förberedande åtgärder som har tagit sin början levererar Wavin en ny huvudavloppsledning.
Läs mer om referensobjekt

PEAB bygger nytt Willys varuhus i Gävle

den 16 mars 2015

I början av november -08 fick PEAB Anläggning tillsammans med PEAB Hus i Gävle en beställning på att bygga ett nytt varuhus åt Willys i Hemsta-området. PEAB Anläggning med arbetschef Pär Almer i spetsen var projektets markentreprenör. PEAB valde Wavin och Dahl som leverantör av VA-material. Tillsammans arbetade man fram en komplett lösning för hela projektet gällande dagvatten, spillvatten och oljeavskiljning.
Läs mer om referensobjekt

Ny installation av Wavin Q-Bic Plus

den 6 oktober 2015

Wavin Q-Bic-systemet vid den då nya Vålerenga fotbollsstadion, är den största Wavin har installerat i Norge och den första etappen kom att ligga på cirka 1200 kvm, placerad strax utanför arenan och under torget.

Läs mer om referensobjekt

Dag-, spill- och tryckvattenledningar till Facebooks nya serverhallar

den 16 mars 2015

Facebook etablerar tre serverhallar till en yta av 28.000 m2 per hall för sina kunder i Europa. Luleå kommun bygger nya dag-, spill- och tryckvattenledningar till Facebooks serverhallar på Porsön. När bygget står klart kommer Luleå Kommun att leverera 900,000 liter vatten per dygn från serverhallarna. Wavin levererar dag- spill- och tryckvattenledningarna till projektet.
Läs mer om referensobjekt

Att föra fiber till landsbyggden

den 26 augusti 2014

Östra Ämtervik i Sunne är en liten lantlig gemenskap med färre än tusen fastigheter. Att föra högpresterande bredband till sådana samhällen kan vara en utmaning. Invångarna bestämde sig för att lösa det själva och grundade Emterviks fiberförening - en kooperativ kabel satsning. Att föra bredband till Ämtervik gör det till en enklare plats att leva och arbeta i, och kommer att hjälpa att locka nya besökare och invånare.
Läs mer om referensobjekt

Wavins XL-rör valda till ventilationsledning i Uppsala

den 16 mars 2016

Akademiska Hus är i full färd med att bygga ett nytt administrationshus åt Uppsala Universitet som planeras stå klart under 2017. När det var dags att välja system till ventilationsledningen föll valet på Wavins XL-rör.
Läs mer i våra nyheter

Solblekta rör håller kvaliten

den 9 november 2018

När plast utsätts för solljus ändrar det färg. Detta är ett välkänt fenomen som fortfarande ligger till grund för diskussioner om huruvida hållbarheten i solblekta plaströr samtidigt försämras.
Läs mer i våra nyheter

Den första cykelvägen av plast

den 19 oktober 2018

I september invigdes den första cykelvägen av plast i nederländska Zwolle, och om ett par månader byggs ytterligare en cykelväg i provinsen.
Läs mer i våra nyheter

Golvvärme i flervåningshus

den 5 mars 2019

Golvvärme som uteslutande värmekälla i nybyggda villor är mer regel än undantag i Sverige idag. Men i Danmark används i allt större utsträckning golvvärme även i flervåningshus. En lösning som ger både lägre driftskostnader och en högre boendekomfort.
Läs mer i våra nyheter

Wavins flexibla ståndarrör!

den 30 november 2018

Korrugerade ståndarrör från Wavin minskar tjälskador!
Läs mer i våra nyheter

Wavin XL hjälper Kv.Draken att avleda dagvatten

den 24 oktober 2018

Malmö växer så det knakar och förväntas växa ännu mer. I arbetet med att bygga ut det existerande ledningsnätet och framtidssäkra det nya kvarteret mot översvämningar, beställde man under förra året Wavins XL-rör.
Läs mer om referensobjekt

Rapport från Wavin hur städer säkras mot översvämningar

den 28 augusti 2017

Läs mer i våra nyheter

Wavin Spotlight

Läs mer i våra nyheter

Visste du att ditt avloppssystem kan påverka ditt dricksvatten?

Läs mer i våra nyheter

Nu lanserar vi golvvärme

Äntligen lanserar vi golvvärme I Sverige.
Läs mer i våra nyheter

Wavin är nu certifierade inom Robust fiber!

 

 

Läs mer i våra nyheter

Mötesplatsen för vatten- och avloppsfrågor
i Norrtälje

Möt Wavin på VA-utställningen
VattenExpo
Läs mer om evenemang

Hantering av översvämning i urbana områden

den 7 juli 2017

Läs mer i våra nyheter

Ökad framkomlighet för trafikanter i Borås

den 16 mars 2015

Byggnationen av förbifarten som ska leda trafik förbi Sjöbo i Borås har startat. Vägen byggs för att öka framkomligheten för trafikanter och för att minska buller och trafikproblem i Sjöbo.
Läs mer om referensobjekt

Q-Bic Plus dagvattenkassett

den 13 januari 2016

Ett fördröjnings-/dagvattenmagasin behövde uppföras i samband med att man skulle göra en ny ledningsdragning längs Ekerövägen i Ekerö kommun. Magasinet är tänkt att avlasta ledningen vid höga vattenflöden för att minimera risken för översvämning på intilliggande körbana. Fördelen med att bygga med Wavin dagvattenkassetter är att du får ett stort magasin, över 95% hålvolym, på en liten yta.
Läs mer om referensobjekt

Pressmeddelande Wavin Sverige

den 21 april 2017

Läs mer i våra nyheter