Inomhus installation

Wavins installationsrör är idealiska för inomhusinstallationer i bostäder eller kommersiella byggnader. När du installerar glasfiberkablar inomhus behöver du en anpassningsbar nätverksstruktur. Det är också viktigt att alla krav i brandsäkerhetsbestämmelserna är uppfyllda.