Mikrorör Novonet FRLSZH

Mikrorör Novonet FRLSZH är ett rör med flera mikrorör innanför en mantel, designad för miljöer där brandhämmande egenskaper krävs, exempelvis vid installation av fiber i byggnad, Novonet FRLSZH säkrar brandspridning i nätverket. Röret uppfyller gällande standardkrav avseende brandspridning.

Fel uppstod

Downloads

System information

Brandhämmande

Mikrorör Novonet FRLSZH är framställt av ett speciellt material som är brand- och rökhämmande samt halogenfritt.

Skräddarsytt

Liksom med alla Wavins Novonet-system kan du med Novonet FRLSZH själv bestämma konfigurationen på röret med hänsyn till den önskade/förväntade kapaciteten. FRLSZH är vitt, levereras på trummor och kan fås i förbestämda längder.

Installation

Novonet FRSZH läggs normalt på en kabelränna eller i hisschakt. Rören kopplas samman med Wavins Novofitsystem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om dina projektbehov så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning!