Optorör med tillbehör

Rör som normalt används vid optokanalisation har ytterdimension 16-50 mm. Rören tillverkade enligt gällande standardkrav. Optorören har en lågfriktionsinsida, levereras på trummor alternativt på coil (rulle).

Fel uppstod

Downloads

System information

Installation

Opto kan installeras med olika metoder som t ex schaktning, plöjning eller styrd borrning. Rören ska installeras enligt gällande förläggningsföreskrift och kräver inget speciellt underhåll.

Sammankoppling

Sammankoppling av Opto går snabbt, är enkelt och pålitligt. Använd Wavins beprövade kompressionskopplingar till systemet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om dina projektbehov så kan vi tillsammans diskutera fram en lösning!

Videos