Behandling och rening

Det kan finnas ett behov av andra lösningar än de traditionella när man ska hantera avloppsvatten. För avloppsvatten som innehåller olja, fett, slam eller andra partiklar finns det ofta krav för behandling och rening.