Asto

Asto är världens mest installerade ljuddämpande inomhusavloppssystem i plast med hänsyn tagen till ljud, livslängd och miljö. Kan användas vid alla installationer där ljud och brandkrav för avloppssystemet är föreskrivet i bygghandling. Belastar miljön 10-12 gånger mindre än gjutjärn!

Fel uppstod

Downloads

System information

Robust

Asto är tillverkat i 3-skikt, där varje skikt har sin egen unika egenskap. Sammansatt ger dessa skikt ett mycket robust rör som är extremt hållbart mot yttre och inre påverkan vilket säkerställer en lång och effektiv livslängd.

Expansionsmuff med ljudreducerande egenskap

Astos dubbelmuff med expansion är unik för marknaden. Vid normal installation behöver inte hänsyn till expansion tas.
Dubbelmuffens tätningsring är utformad så att ljudbroar stannar i varje muff.

Brand

Tack vare att ASTO är producerat av materialet PP tillsammans med bergsmineralen Astolan ger det systemet i kombination med brandtätningar mycket goda brandegenskaper.

Testat

Asto är testat och typgodkänt för ljud och brand och är ett av marknadens bästa ljuddämpande system. Kan användas vid alla installationer där ljud- och brandkrav för avloppssystemet är föreskrivet i bygghandling. Anpassat till Säker Vatten.

Vad är nästa steg

Genom att kombinera ASTO med Wafix PP kan du sänka hela installationskostnaden samtidigt som du behåller full tillverkargaranti på hela systemet.
Wafix PP erbjuder inte samma unika egenskaper som Asto , men klarar normala krav.

Låg vikt och enkelt att montera

ASTO-systemet har låg vikt jämfört med gjutjärn och är enkelt att montera.

Videos