Ljudreducerande

Vid installation av inomhusavlopp har ljud från avloppet, och därmed avloppssystemens ljuddämpande förmåga, fått en allt större betydelse. Wavin erbjuder två ljuddämpande system: Asto och Wafix PP