Wavin XL rör DN 1000-3000

Fel uppstod

Downloads

System information

Flexibilitet i stora dimensioner

Bakom Wavin XL står en flexibel produktionsteknologi vilket innebär att varje enskilt rör produceras till ditt specifika projekt. Rören tillverkas som byggklossar som lätt monteras på arbetsplatsen. Rörens insida är slät och ljus för att underlätta rensning och TV inspektion.

Brunnslösningar

Med Wavin XL rör är det möjligt att tillverka sadelbrunnar i ø 600 mm och ø 1000 mm direkt på rören. Denna kostnadseffektiva lösning ersätter stora brunnar vilket sparar schaktarbete. Wavins korrugerade stigarrör kan anpassas till de flesta betäckningar som finns på marknaden. Denna brunnslösning lämpar sig väl för inspektion i böjar och anslutande ledningar.

Smidiga lösningar ger effektiv installation

Rören möter de allt större kraven på stora dimensioner för säker transport av stora mängder vatten till reningsverk eller recipient. Vår Prefab avdelning anpassar produkter efter kundönskemål vilket möjligör smidiga lösningar samt snabb och effektiv installation.

Enkel installation och lång livslängd

Wavin XL är producerat av PEH material vilket gör röret smidigt att arbeta med vid montering och svetsning. Rörens innerskikt är tillverkat i s.k. RC material med mycket goda egenskaper mot sprickbildning vid repor och intryckningar. Allt detta gör rörsystemet mycket motståndskraftigt mot föroreningar och/eller slitage från partiklar i vattnet.

Nordic Poly Mark märkt

XL rören är Nordic Poly Mark certifierade enligt standard EN 13 476, typgodkännande nr 4074. Nordic Poly Mark är ett frivilligt kvalitetsgodkännande för plaströrsprodukter som säkerställer att rören uppfyller våra nordiska kvalitetskrav.

Vad är nästa steg?

Wavin XL rören säljs uteslutande till projekt. Kontakta vår kundservice och berätta om just ditt projekt. Wavin XL-rören kan med fördel användas tillsammans med våra andra system för spill- och dagvattenhantering.