Dagvattenkassett Aquacell ECO

Aquacell Eco är Wavins kassett för infiltration av dagvatten i områden utan trafiklast, t.ex. privata trädgårdar. Systemet är lätt att hantera och installera.

Fel uppstod

Downloads

System information

Till områden utan trafiklast

Dessa exceptionellt lätta plastutrustningar är modulära och mångsidiga. Du kan bygga underjordiska tankar snabbt och enkelt. Aquacell ECO har tydliga fördelar jämfört med traditionella betongdämpningstankar: ingen torktid, mindre utgrävning behövs, och dom är lätta att hantera och installera.

Snabb installation

Med Aquacell ECO kan du leda dagvatten direkt från takrännorna ned genom en brunnslösning till kassetterna, innan regnvattnet sjunker genom jorden till dagvattnet. Kassetterna packas in i geotextile, som håller sand och smuts ute ur systemet.

Grundvatten och belastningsförhållanden

Aquacell ECO dagvattenkassetter är konstruerade och tillverkade för att tåla typiska belastningsförhållanden i gröna zoner under en period på 50 år utan service.

Nästa steg?

Med Intesio erbjuder Wavin rådgivning, design och leverans av produkter i alla projektfaser när det gäller dagvattenhantering. När du väljer Intesiosystemet kan du maximera effektiviteten och hållbarheten och samtidigt minimera projekt- och produktomkostnader