FAQ

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar

Inomhusavlopp


Är Wafix PP/ Asto UV-resistenta?

Asto/Wafix har begränsad UV-beständighet. Efter en längre tid i solen börjar rören blekna och flagna. Detta påverkar inte rörens funktion. Vi rekommenderar att antingen använda en huv eller måla rör som exponeras av UV.

Vad är minsta dimension tillåten att använda i mark?
Minsta dimension tillåten i mark är 75mm då mindre dimensioner försvårar rensning.

Vilka rör är tillåtna för ingjutning och i mark?
Wafix PP/ Asto har ett så kallat BD godkännande för
B = Användning inom byggnad
D = Användningsområde för markförlagda rör under och 1 meter utanför byggnad.

Wafix och Asto är kompatibla med varandra men hur ansulter jag dem till till annat material som tillexempel rostfritt/gjutjärn?
Vi rekommenderar att använda en Jet- eller Fencokoppling för fogning av rör.

Hur installerar jag för att klara ljudkraven enligt Boverkets byggregler?
Installerar du med Wafix rekommenderar vi att alltid använda 2x45° böjar eller långböj. Gummibeklädd klammer och dubbelgips. Detsamma gäller Asto där mot krävs endast  enkelgips för att uppfylla ljudkraven. Se Wavin installationsanvisningar på vår hemsida.

När behöver jag använda brandtätning?
Brandtätning är nödvändig vid genomföring i brandcell. Brandtätningen sätts alltid i underkant bjälklag. Är det en vägg skall två brandtätningar användas på vardera sida brandavskilljande vägg. Hitta mer information om montering i vår Installationsanvisning för brandtätning samt produktblad Brandtätning som finns på hemsidan.

Vilket system ska jag använda för spilloljor?
Wafix PP rördelar levereras komplett med tätningsring bestående av TPE (Olje- och bensinbeständig) Asto levereras med en SBR tätning. Denna går att byta ut till en NBR gummitätning som är olje- och bensinbeständig

Du kan läsa mer om Wavin Inomhusavlopp här.

 

Golvvärme

Kan Sentio användas tillsammans med AHC 9000?
Nej systemen är inte kompatibla med varandra.

Förlorar Sentio och AHC 9000 kontakten med rumstermostaterna vid strömavbrott?
Endast under tiden enheten är strömlös. Styrenheten tappar ej minnet.

Kan en rumstermostat styra fler än en krets?
En rumstermostat kan styra upp till 16 slingor.

Kan man ansluta flera ställdon till stamma kanal?
Endast ett ställdon per kanal.

Kan jag radera alla ansluta rumsgivare på en gång?
Sentio – Ja, du kan göra en ‘’systemåterställning’’ genom att trycka på enterknappen i 10 sekunder. Håll kvar knappen till lysdioder 1-10 tänds.
AHC9000 - Ja, du kan göra en ‘’systemåterställning’’ genom att få en av kanalerna att blinka rött och sedan hålla in knappen ‘’återställ’’ i 10 sekunder. Tills alla lysdioder blinkar gemensamt en gång.

Hur kopplar jag rumsgivaren till styrenheten?
Sentio – Genom att navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten och där efter tryck för att aktivera displayen på termostaten. Tryck och håll in en av pilarna i ca 5 sekunder för att ansluta. Alternativt navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten. Ta ut och stoppa tillbaka batteriet i termostaten. Du kan också använda LCD displayen för att registrera en ny termostat.
AHC 9000 – Genom att navigera till önskad kanal med pilarna på styrenheten och där efter tryck in knappen i 5 sekunder tills LRn visas på skärmen. Alternativt, navigera till önskad kanal på styrenheten och där efter ta ut och stoppa tillbaka batteriet i termostaten.
Du kan också använda LCD displayen för att registrera en ny termostat.
När termostaten är kopplad skall kanalen lysa grönt. Mer info hittar du här.