Vatten

Dricksvatten är den dyrbaraste av alla våra naturresurser. Vårt breda produktsortiment möjliggör hög säkerhet och god hygien för vattenförsörjning.

Transport i mark

Huvudledningarna är kärnan i det system som transporterar dricksvatten från producent till slutanvändaren. Wavin erbjuder driftsäkra rörsystem i PE och PVC-U till de flesta driftsituationer och installationsförhållanden, inklusive schaktfria metoder.

Läs mer