Backbone/Stamnät

Det kabelrör du väljer till ditt backbone/stamnät, ska göra det möjligt att ansluta från huvudnod till lokala undernoder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Produkterna ska leva upp till gällande standardkrav.

System information