Dubbelväggigt rör X-Stream

Använd Wavins dubbelväggiga rör och tillhörande rördelar vid installation av både dag- och spillvattenledningar. Rörsystemet är lätt och enkelt att hantera och installera samt har många fördelar jämfört med traditionella betongrör.

Downloads

System information

Uppfyller kraven

Uppfyller kraven

Wavins X-Stream rör uppfyller alla de krav som anges I den europeiska standarden för profilrörsystem EN 13476. Rören är producerade av jungfrulig polypropen (PP) och har en förväntad livslängd på 100 år.

Inspektion och rensning

Inspektion och rensning

Vi har försett X-Stream med en ljus innervägg för att underlätta TV-inspection. X-Stream är tillverkat av jungfrulig polypropen, som ger rören en stor motståndskraft mot aggressivt avloppsvatten.

Vad är nästa steg?

Vad är nästa steg?

Våra TEGRA tillsyns- och nedstigningsbrunnar kan levereras med muffar för direkt anslutning till X-Streamrör. Titta också närmare på våra släta rörsystem för avlopp.

Installation

Installation

Den specialutformade muffen, som är formsprutad, underlättar installationen tack vare den låga monteringskraften. Wavin erbjuder ett brett sortiment av mekaniska sadelgrenrör som gör det enkelt att utföra en in situ anslutning på huvudleningen.

Intesio

Intesio

Med intesio erbjuder Wavin rådgivning, design och leverans av produkter i alla projektfaser när det gäller dagvattenhantering. När du väljer intesiosystemet kan du maximera effektiviteten och hållbarheten och samtidigt minimera project-och produktomkostnader. Se mer på www.intesio.wavin.se