Dagvatten

Klimatförändringar medför kraftiga skyfall. Det innebär större risk för översvämningar. Effektiv hantering av dagvatten ger ett säkrare samhälle med minskade risker för skador på byggnader och infrastruktur.

Uppsamling

Ett effektivt dräneringssystem ser till att källare och grunder hålls torra samt ser till att vägar inte svämmas över. Åkermark dräneras för effektivare produktion av grödor. Wavin kan ge dig både rådgivning och lösningar.

Läs mer

Transport och dränering

Ett komplett system för dagvattenhantering ska kunna transportera och dränera bort överflödigt vatten, oavsett mängd eller flöde. Med Wavins rör och anslutningskomponenter kan du optimera dräneringen och transporten av dagvatten, så att du uppfyller även de strängaste kraven.

Läs mer

Behandling och rening

När dagvatten leds från vägar och parkeringsplatser krävs normalt sett att oljan avskiljs. Wavin kan erbjuda ett brett sortiment av olje- och bensinavskiljare klass 1, som kan klara flöden från 3-150 liter per sekund.

Läs mer

Fördröjning och infiltration

Om man kan hantera nederbördstopparna under ett skyfall kan riskerna för översvämningar minskas. Våra fördröjningslösningar ger dig full kontroll vid bortledning av dagvatten. Infiltration säkrar en långsam bortledning till omkringliggande jord. Kombinationen av fördröjning och infiltration ökar möjligheterna att hantera större regnmängder.

Läs mer

Behandling och rening