Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin.        To więcej niż widzisz….

Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin to nowe spojrzenie na zagadnienie punktowego odwodnienia nawierzchni. Łatwiejszy montaż i sprawniejsza eksploatacja to tylko niektóre ich zalety.  Wykonane są polipropylenu (PP), co wpływa na ich wysoką odporność chemiczną ( w tym na sole odmrażające), brak nasiąkliwości, całkowitą odporność na przemarzanie. Sprawdź co jeszcze czyni nasze drogowe studzienki rozwiązaniem o podwyższonym standardzie. 

 

Solidne rozwiązanie

Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin zapewniają korzystne warunki hydrauliczne i skuteczne zatrzymanie zanieczyszczeń, a tym samym chronią system kanalizacyjny przed zatorami.  Tworzywowa, szczelna konstrukcja zapewnia brak osiadania i stałe położenie pod nawierzchnią drogową oraz eliminuje wymywanie gruntu spod konstrukcji drogi.  Dodatkowo studzienki wpustowe mogą być wyposażanie w zamknięcie wodne (syfon)  i zlokalizowany na całym obwodzie filtr (360o) zatrzymujący zanieczyszczenia pływające. Innowacyjne rozwiązanie filtra minimalizuje ryzyko jego kolmatacji, a tym samym studzienki wpustowe Wavin zapewniają lepsze odprowadzenie wody z nawierzchni i mogą przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń niż rozwiązania tradycyjne zanim nastąpi zablokowanie ich odpływu. Lokalizacja filtra nie pomniejsza pojemności osadnika studzienki. Syfon natomiast eliminuje występowanie nieprzyjemnych zapachów. Wszystko to decyduje o podwyższeniu standardu odwodnienia i eliminowaniu typowych, nawracających i uciążliwych uszkodzeń nawierzchni.

Łatwy montaż: stabilna podstawa i poręczny uchwyt 

Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego oraz stabilna podstawa i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że montaż drogowej studzienki wpustowej Wavin może szybko i łatwo wykonać nawet jedna osoba.  Żadna z czynności montażowych, w tym umieszczanie studzienki w wykopie,  nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, ani prac betoniarskich. Niezwykle łatwa jest regulacja wysokości studzienki przez dołączenie rury trzonowej karbowanej oraz regulacja ostatecznego poziomu wpustu w nawierzchni przez teleskopowe połączenie wpustu z trzonem studzienki. 

 

Dzięki niskiej wadze, ergonomicznym uchwytom oraz stabilnej podstawie montaż drogowej studzienki wpustowej Wavin generuje oszczędności. Wymaga zaledwie połowy czasu i jednego pracownika oraz nie angażuje ciężkiego sprzętu. W efekcie jest to ekonomiczne rozwiązanie, które dodatkowo redukuje ryzyko przyszłych napraw.

Lekka konstrukcja

Zobacz jak łatwy jest montaż drogowej studzienki wpustowej Wavin.

Poczuj korzyści z łatwej eksploatacji

Gdy odbiornikiem wody deszczowej jest kanalizacja ogólnospławna, drogowe studzienki wpustowe można wyposażyć w syfon. Natomiast, gdy odwadniane powierzchnie mają dużo zanieczyszczeń pływających (np. powierzchnie zadrzewione lub targowiska) warto wyposażyć studzienki w filtr 360o, który zapewnia odpływ wody ze studzienki nawet w takich sytuacjach, gdy przepływ po najkrótszej drodze ulega zatamowaniu. Taka właściwość zapewnia lepszy odpływ wody z nawierzchni oraz pozwala na przepływ przez studzienkę wpustową większej ilości wody zanim nastąpi konieczność jej czyszczenia.

Dostęp dla sprzętu usuwającego osady do dna studzienki jest dogodny nawet, gdy studzienka posiada dodatkowe wyposażenie (filtr i syfon lub tylko syfon).
Ewentualne oczyszczenie przewodu odpływowego następuje po wyjęciu syfonu za poręczny uchwyt. Powtórne włożenie syfonu jest łatwe – jest on tak skonstruowany, że osiadanie następuje niemal samoczynnie pod własnym ciężarem. 
I oto chodzi.

 

Czyszczenie ze skutecznością powyżej 95% staje się wydajnym i mniej czasochłonnym procesem, co ogranicza koszty eksploatacji. 

Szybkie i bezproblemowe czyszczenie

Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin mają zaokrąglone dno bez narożników, które łatwo czyści się z osadów. Skuteczne oczyszczenie staje się oszczędnym w czasie i wydajnym procesem. 

Tworzywo sztuczne a rozwiązania tradycyjne

Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin  wykonane są polipropylenu (PP). To wpływa na ich wysoką odporność chemiczną, m.in. na sole odmrażające. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań cechują je brak nasiąkliwości, całkowita odporność na przemarzanie, szczelność, a także lepsze warunki hydrauliczne i eksploatacyjnie. 
Elastyczność karbowanego trzonu studzienki i teleskopowego zwieńczenia nadaje studzience zdolność do  zmiany wysokości w całym cyklu życia, co pozwala na reakcję na dynamikę gruntu oraz  na zmniejszenie typowych wad nawierzchni drogowych w otoczeniu studzienki.
Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin to doskonała alternatywa do powszechnie stosowanych rozwiązań. 
Są one dostosowane do użycia w regionach o różnych głębokościach przemarzania w Polsce.

Ulotka produktowa do pobrania

pobierz

Cennik drogowych studzienek wpustowych

pobierz

Swoboda projektowania

Typoszereg studzienek obejmuje studzienki o różnych wielkościach osadnika (XL ≥ 100 dm3, L = 75 dm3, M = 45 dm3 i S = 0dm3), różnej wielkości średnicy odpływu (200, 160 lub 110). Ich zwieńczeniami mogą być wpusty różnych klas (D400, B 125, A 15) oraz o różnych wielkościach powierzchni wlotowych (do 10 dm2) wymaganych dla różnych wielkości odwadnianych  nawierzchni. Mogą być zastosowane w obszarach o różnym obciążeniu ruchem (SLW 60, 30 lub LKW 12). W zależności od rodzaju odbiornika mogą być wyposażone w zamontowany wewnątrz syfon. W odwadnianych nawierzchniach o dużej ilości zanieczyszczeń pływających (np. w terenach zadrzewionych lub na targowiskach) wyposażone mogą być w innowacyjny filtr 360o znacznie ograniczający możliwość zablokowania odpływu. Tym samym projektant ma łatwość dobrania studzienek wpustowych do potrzeb projektu, obowiązujących przepisów oraz do życzeń inwestora lub przyszłego eksploatatora. 
Odwodnienie powierzchni w podwyższonym standardzie
Nowe drogowe studzienki wpustowe Wavin to nowe spojrzenie na zagadnienie punktowego odwodnienia nawierzchni. Szereg właściwości przekłada się na łatwiejszy montaż, sprawniejszą eksploatację i minimalizację powszechnych problemów z nawierzchnią wokół studzienki. To rozwiązanie satysfakcjonujące dla eksploatatorów i zarządców dróg. Poprawa standardu będzie też odczuwalna dla użytkowników dróg i pobliskich mieszkańców.

 

 

 

 

Możliwe również inne zestawy np. pojemność osadnika 100 dm3, odpływ 200, w pełni wyposażony w syfon L i filtr.

Pełna lista produktów w cenniku.