Zrównoważony rozwój we wszystkim, co robimy

Czynimy to, co zrównoważone osiągalnym

Pobierz broszurę

Sześć globalnych programów zrównoważonego rozwoju firmy Wavin

 

Jako globalny gracz na rynku, chcemy wdrażać zmiany i stać się liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ale aby realizować wielkie marzenia, musimy działać. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkim, co robimy. Od sposobu, w jaki produkujemy, transportujemy, wprowadzamy innowacje i instalujemy nasze produkty - po sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność i zarządzamy naszymi ludźmi.

Nasza podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju w Wavin trwa w najlepsze.
Pracujmy razem, aby pomóc w budowaniu lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń.

Wavin przyczynia się do osiągnięcia następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

6-clean-water 9-industry-innovation-infra 11-sustainable-cities 13-climate-action

Jak to osiągamy

innovation-small

Innowacyjność

Nieustannie opracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpiecznego i zrównoważonego korzystania z wody, które wspierają zagrożone społeczności i pomagają naszym klientom sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Przeczytaj więcej

social-small

Włączanie społeczne

Tworzymy pozytywny wpływ na (lokalne) społeczności poprzez poprawę dostępu do podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak edukacja i bezpieczna woda w regionach, gdzie brakuje infrastruktury.

Przeczytaj więcej

circular-small

Gospodarka o obiegu

zamkniętym

Nasze materiały i produkty są zaprojektowane tak, aby mogły być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi. Aby zamknąć obieg materiałów, stale ulepszamy nasze procesy zaopatrzenia i przyczyniamy się do zwiększenia wykorzystania recyklatów. 

Przeczytaj więcej

reporting-small

Sprawozdawczość

Jasne cele są kluczowe dla programu zrównoważonego rozwoju. Chcemy zapewnić pełną przejrzystość i ujawnienie wszystkim interesariuszom, dlatego opracowujemy narzędzia, procesy i umiejętności pozwalające na gromadzenie danych wysokiej jakości.

Przeczytaj więcej

environmental-small

Wpływ na środowisko

Stale optymalizujemy nasze procesy produkcyjne i procesy łańcucha wartości w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Osiągamy to dzięki zrównoważonej energii, rozwiązaniom SMART i innym innowacyjnym rozwiązaniom.

Przeczytaj więcej

public-small

Sprawy publiczne

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w rozwój polityki i budowanie strategicznych sojuszy w celu promowania zrównoważonego rozwoju, działania na jego rzecz i dalszego wzrostu świadomości. 

Przeczytaj więcej

Już teraz dokonujemy zmian

Nasze działania przyczyniają się do rozwiązywania największych światowych wyzwań w zakresie zaopatrzenia w wodę, warunków sanitarnych, miast odpornych na zmiany klimatu i wydajności budynków..