Zasada działania rozwiązania Wavin StormHarvester

Zbiorniki retencyjne i  retencyjno – rozsączające stanowią podstawę zarządzania wodą deszczową, ale system Wavin StormHarvester  to coś jeszcze innego. Wprowadza on nową jakość tam, gdzie zbiorniki retencyjne przez większość czasu pozostawały puste, zaś rozsączanie możliwe było tylko we właściwych warunkach gruntowych. 

System Wavin StormHarvester nie musi  stać pusty.

Układ przewidywania pogody umożliwia zgromadzenie wody deszczowej do ciągłego wykorzystania. Gdy prognozowane są opady, technologia przewidywania automatycznie dostosowuje poziom wody w zbiorniku,  aby wystarczyło objętości na retencję nadchodzącego opadu. Proces powtarza  się przed następnymi opadami deszczu.
Kolejną zaletą systemu jest możliwość montażu zbiorników retencyjno-rozsączających w gruncie o niskiej przepuszczalności. Teraz na rozsączanie zawsze wystarczy czasu. 
Woda jest uwalniana ze zbiorników dopiero wtedy, gdy system wykrywa zbliżającą  się ulewę.
System Wavin StormHarvester składa się z połączonych zbiorników (do retencji i wykorzystania bądź retencji oraz rozsączania wody), co umożliwia długoterminowe 
oszczędności i stanowi wkład w zrównoważone zarządzanie wodą.
Połączenie tych korzyści gwarantuje lepszy sposób zarządzania wodą deszczową. Cały inteligentny system jest owocem wielu lat badań i rozwoju we współpracy z Queen’s University w Belfaście. Dla zapewnienia bezpieczeństwa technologia StormHarvester zawsze działa w oparciu o najgorszy możliwy scenariusz. 

 

StormHarvester - zasada działania

Sposób na nieprzerwane wykorzystanie wody ze zbiornika retencyjnego 

Tradycyjnie zarządzane zbiorniki retencyjne są puste przez 95% czasu eksploatacji.

Zrewolucjonizowane zbiorniki retencyjne Wavin, uzupełnione są o technologię Wavin StormHarvester. Dzięki temu zbiorniki zawsze dysponują pojemnością potrzebną do zbierania wody deszczowej. Wodę tę można wykorzystywać w trybie ciągłym, co przyczynia się do obniżenia opłat za zużycie wody. Nasz inteligentny system stanowi połączenie retencji z ponownym wykorzystywaniem, dlatego zajmuje również mniej miejsca niż konwencjonalne, oddzielne systemy.

W przykładowej szkole liczącej tysiąc uczniów, każdy z uczniów zużywa rocznie ok. 5 tysięcy litrów wody, co oznacza, że cała szkoła wykorzystuje 5 milionów litrów. System Wavin StormHarvester zapewniałby placówce około połowę tej ilości. Dzięki temu:

  • Maleją opłaty za wodę ponoszone przez szkołę.
  • O połowę maleje zużycie wody.
  • Maleje obciążenie sieci kanalizacyjnych.
  • Nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń dla  zbiornika do odzysku wody deszczowej

 

Sposób na instalację zbiorników retencyjnorozsączających w gruntach słabo przepuszczalnych

Rozsączanie wody deszczowej w gruntach o niskiej przepuszczalności to spory problem. Woda przenika do gruntu za wolno, co oznacza, że zbiornik retencyjno-rozsączający może nie opróżnić się do następnej ulewy, co spowoduje zalanie. Wavin StormHarvester dokładnie przewiduje obfite opady deszczu i opróżnia zbiorniki we właściwym czasie. Tym samym zbiornik retencyjno-rozsączający można instalować nawet w gruntach słabo przepuszczalnych.