j

Spotlight - wydajność sieci kanalizacyjnej

Tuż pod naszymi stopami znajduje się fundament infrastruktury nowoczesnego społeczeństwa − rozwiązania do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. Ale zbyt długo były one pozostawione w ciemności, pozbawione znaczenia i uwagi, na jaką zasługują. Teraz, starzeją się, dokładnie w momencie wzrostu liczby ludności, postępującej urbanizacji i ekstremalnych opadów, które jeszcze bardziej je obciążają. To dlatego utworzyliśmy Wavin Spotlight − centrum wiedzy zaprojektowane  po to, aby rzucić światło na te istotne kwestie.

Dołącz do Spotlight

Zmniejszenie wpływu na środowisko

systemów odwadniania i kanalizacji przeczytaj artykuł

Zatory w odwodnieniach i kanalizacji 

Korzenie drzew poszukują w gruncie miejsc wilgotnych, bogatych w składniki odżywcze i tlen. Środowisko takie znajdują...

przeczytaj artykuł

Siły wyporu działające na kanalizację

Czy sieć kanalizacyjna wykonana z tworzyw sztucznych może być zagrożona wypchnięciem z gruntu na skutek wysokiego poziomu wód gruntowych?

przeczytaj artykuł

Systemy kanalizacyjne z tworzyw i z betonu

przeczytaj artykuł

Nowa norma - warunki techniczne dla systemów z tworzyw 

przeczytaj artykuł

Miasta bez powodzi

przeczytaj artykuł