Termostaty i czujniki pokojowe

Estetyczny, intuicyjny i prosty w obsłudze termostat Sentio wyświetla informacje tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Ten inteligentny system pokazuje zarówno temperaturę, jak i poziom wilgotności, a ponadto dostosowuje jasność wyświetlacza do otoczenia. 

Termostaty i czujniki dostarczają niezbędnych informacji o pomieszczeniach zarządzanych przez Centralę Sterującą. System Sentio obejmuje urządzenia przewodowe i bezprzewodowe. Urządzenia przewodowe łączy się z Centralą Sterującą za pomocą kabla. Ponadto do przewodowych termostatów i czujników można podłączyć czujnik podłogowy. Termostat bezprzewodowy może zostać wyposażony w czujnik podczerwieni mierzący temperaturę podłogi. Termostaty i czujniki mierzą temperaturę pomieszczenia, wilgotność, a w razie potrzeby również temperaturę podłogi. Za pomocą termostatów, można regulować i monitorować temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Istnieje również możliwość zmiany ustawień. Jeśli Centrala Sterująca zostanie podłączona do Internetu, wszystkie informacje o systemie można wyświetlać w aplikacji Sentio. Aplikacja daje również dostęp do części ustawień. Połączenie Ekranu Dotykowego z systemem daje dostęp do jeszcze szerszego zakresu ustawień. 

 

Termostat pokojowy

Za pomocą termostatu można ustawić temperaturę w pomieszczeniu, oraz sprawdzać stan pomieszczenia. Część ustawień może być modyfikowana przez użytkownika, natomiast instalator ma dostęp do większej ilości opcji. Jeśli Centrala Sterująca zostanie podłączona do Internetu, wszystkie informacje o systemie można wyświetlać w aplikacji Sentio. Aplikacja daje również dostęp do części ustawień. Połączenie Ekranu Dotykowego z systemem daje dostęp do jeszcze szerszego zakresu ustawień. 
Z Centralą Sterującą Sentio można stosować tylko termostaty i czujniki Sentio. Produkty innych marek nie są kompatybilne. 

 

 

Czujnik pokojowy

Termostaty i czujniki mierzą temperaturę wewnątrz pomieszczenia, wilgotność, a jeśli to konieczne, temperaturę podłogi.

 

 

Czujnik podłogowy

Jeśli istnieje ryzyko termicznego uszkodzenia podłogi, temperatura podłogi może być kontrolowana za pomocą czujnika podłogowego montowanego na przewodowym termostacie lub czujniku. Czujniki podłogowe są dostępne w systemie Stentio.

 

Zewnętrzny czujnik temperatury

Dostępne są dwa typy zewnętrznych czujników temperatury. Przewodowy i bezprzewodowy. Funkcjonalnie są one identyczne i różnią się tylko sposobem połączenia z Centralą Sterującą. Zewnętrzny czujnik temperatury jest wymagany kiedy temperatura wewnątrz układu ogrzewania/chłodzenia ma być sterowana z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. Wavin oferuje tą opcję aby zapewnić najwyższą wydajność układu i obniżyć zużycie energii. Zewnętrzny czujnik temperatury należy montować po północnej stronie budynku, aby uniknąć jego nasłonecznienia. 

 

Czujnik temperatury zasilania/powrotu

Czujnik temperatury zasilania mierzy temperaturę wody napływającej do układu. Montaż tego czujnika jest niezbędny, ponieważ pomiar temperatury zasilania służy jako ochrona przed przegrzaniem. Bez czujnika temperatury zasilania układ nie będzie działał. W zależności od profilu układu można zainstalować również czujnik temperatury powrotu. Dla niektórych profili jest on niezbędny, dla innych opcjonalny. 

System ogrzewania podłogowego automatyka Sentio

zestawienie produktów

zobacz

System ogrzewania podłogowego

zestawienie produktów

zobacz
Sentio - ogrzewanie podłogowe z Budowlaną Markę Roku 2019

Materiały do pobrania

zobacz