Wavin Ventiza - system rekuperacji i wentylacji w Twoim domu

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Wavin Ventiza to system kontrolowanej wymiany powietrza w domu. Zapewnia odpowiednią jakość i wilgotność powietrza w domu przez cały rok.
Dzięki wentylacji mechanicznej Ventiza, łatwo możesz stworzyć zdrowy klimat w domu i sterować nim w każdym pomieszczeniu oddzielnie.
Z systemami komfortu Wavin to proste!

Kontrolowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

System, który dostarcza odpowiednio przygotowane powietrze z zewnątrz, filtrując je, a następnie wprowadzając do środowiska wewnętrznego, usuwając jednocześnie zużyte powietrze wraz z zanieczyszczeniami z wnętrza budynku. W celu osiągnięcia najwyższej efektywności energetycznej, zaleca się stosować dwustrumieniowy system kontrolowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Korzyści z zastosowania

Poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach: wentylacja mechaniczna zapewnia stałą filtrację powietrza, usuwając zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy i zużyte powietrze. 

  • Ogranicza ryzyko alergii: zanieczyszczenia powietrza dostarczanego z zewnątrz, jak pyłki, alergeny, kurz są zatrzymywane w filtrach, podczas gdy kurz zawieszony w pomieszczeniach jest odprowadzany na zewnątrz. 
  • Pomaga szybko pozbyć się uciążliwego zapachu lub nadmiaru wilgoci.
  • Brak konieczności otwierania okien: eliminacja przeciągów, ochrona przed owadami, smogiem i hałasem z zewnątrz oraz nawiew chłodnego powietrza latem.

Oszczędność i lepsza charakterystyka energetyczna budynków

Stosując systemy rekuperacji z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ograniczamy zapotrzebowanie budynku na energię cieplną przy jednoczesnym minimalnym zużyciu energii elektrycznej, co generuje oszczędności i pozwala uzyskać niższą wartość wskaźnika Ep czyli zapotrzebowania budynku w energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych, a tym samym spełnić wymagania techniczne np. do uzyskania dofinansowania z programów rządowych na odnawialne źródła energii (OZE) oraz tzw. eko-kredyty

Zasada działania

Podczas normalnej pracy urządzenia, świeże powietrze pobrane z zewnątrz przed rozprowadzeniem go po pomieszczeniach  jest filtrowane i ogrzewane przez wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła pozyskuje ciepło z powietrza usuwanego i przekazuje je świeżemu powietrzu zaczerpniętemu z zewnątrz. Sprawność odzysku ciepła takich urządzeń na poziomie 93%, zapewnia minimalne zużycie energii na potrzeby ogrzewania. Oferowane opcjonalnie entalpiczne wymienniki ciepła, dzięki specjalnej powłoce pozwalają także na częściowy odzysk wilgoci z powietrza usuwanego, dzięki czemu, świeże powietrze nawiewane ma odpowiednie parametry w celu zapewnienia warunków komfortu wewnątrz domu.

Syndrom chorego budynku

Syndrom chorego budynku (SBS) oznacza zespół dolegliwości zdrowotnych, które pojawiają się po kilku godzinach przebywania w danym budynku i zwykle ustępują szybko, w ciągu kilku godzin lub kilku dni (w przypadku objawów skórnych) po opuszczeniu budynku. Liczne badania przeprowadzone w budynkach, w których zgłaszano problemy zdrowotne lub uwagi związane z niskim komfortem, wykazały, że dominującym problemem (w prawie połowie przypadków) była nieodpowiednia wentylacja, wynikająca głównie z braku urządzeń do uzdatniania i mechanicznej wymiany powietrza.

Sterowanie rekuperatorami Wavin Ventiza

Sterowanie wentylacją mechaniczną jest możliwe za pomocą panelu sterowania lub aplikacji Ventiza Control. Aplikacja Ventiza Control dostępna jest na urzą-dzeniach mobilnych, zarówno z systemem Android, jak i iOS. Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkow-nika możliwe jest łatwe monitorowanie systemów wentylacyjnych w całym domu.

System sterowania Wavin Sentio

Wentylacją mechaniczną Wavin Ventiza możesz sterować również za pomocą systemu Sentio oraz aplikacji. System Sentio daje nam możliwość sterowania komfortem w twoim domu: rekuperacją, ogrzewaniem podłogowym, ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym WW10, ogrzewaniem grzejnikowym. Sentio daje nam również podstawowe elementy Smarthome.

Przykład instalacji rekuperacji, wskazówki projektowe.

Aby w pełni korzystać z zalet systemu rekuperacji musi ona zostać prawidłowo dobrana oraz zainstalowana. Pomocnym może się tutaj okazać zlecenie wykonania odpowiedniego projektu takiego systemu, w którym uwzględnione zostaną takie składowe. Na etapie projektowym, z punktu widzenia prawidłowego zaplanowania całej instalacji, istotne jest również określenie funkcji oraz sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń, a także przekazanie projektu wyposażenia wnętrz, jak również planu zagospodarowania terenu zewnętrznego w celu jak najlepszego rozplanowania elementów czerpnych i wyrzutowych.

Zobacz produkty Wavin Ventiza