Separatory piasku

Separacja osadu na wejściu do układów retencyjno- rozsączających czy retencyjnych pozwala na wieloletnie użytkowanie tych urządzeń bez pogarszania ich sprawności. Separator piasku przyczynia się także do poprawy działania separatora olejowego i zmniejsza koszty
konserwacji i utrzymania układu.

Łatwy montaż

Zbiorniki separatorów są zawsze konstrukcjami monolitycznymi, kilkunastokrotnie lżejszymi od zbiorników betonowych, dzięki czemu nie sprawiają problemów zarówno podczas rozładunku, jak i montażu.

Asortyment

Separatory piasku Wavin wykonywane są jako zbiorniki z polietylenu (PE) w kształcie kulistym lub brył wielościennych oraz jako pionowe lub poziome zbiorniki wykonane z laminatu poliestrowego (utwardzonej żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym). Dzięki temu odporne są na działanie agresywnych mediów występujących w ściekach, gruntach i oparach, w zakresie pH 3-10.

Przyjazna eksploatacja

Każdy z separator wyposażony jest w szacht inspekcyjny dzięki któremu możliwe jest zapewnienie inspekcji separatora, jak i wyprowadzenie odpowietrzenia. Stanowiący wyposażenie dodatkowe separatora alarm poziomu osadu informuje użytkownika o konieczności opróżnienia piaskownika. Systematyczne opróżnianie piaskownika stanowi gwarancję prawidłowości działania separatora oleju.

Inne urządzenia podczyszczające - filtr Azura

Filtr Azura wyposażony jest w siatkę i zatrzymywane są nie tylko liście i większe ciała stałe, ale też cząstki o średnicy większej niż 1 mm. Zastosowanie fitra Azura zależy od jakości ścieków deszczowych oraz planowanej skuteczności podczyszczania i powinno być ograniczone do powierzchni o niskiej lub średniej koncentracji zanieczyszczeń stałych. Filtry Azura montowane są głównie przed systemami rozsączającymi, retencyjno-rozsączającymi lub retencyjnymi. Czyszczenie natomiast odbywa się z powierzchni terenu - ręcznie lub przy pomocy sprzętu typu WUKO