Renowacja ciasnopasowana Compact Pipe

Ponad 1,5 miliona metrów rur Wavin Compact Pipe zainstalowanych na całym świecie potwierdza walory tego produktu. Rury Compact Pipe z PE o ściankach litych mają przekrój poprzeczny w kształcie litery C, co ułatwia ich wciąganie do odnawianego rurociągu. Są one przeznaczone do renowacji skorodowanych i uszkodzonych instalacji ciśnieniowych i bezciśnieniowych o niewielkich łukach i średnicach od 100 do 500 mm.

Renowacja metodą ciasnopasowaną

Polega ona na wprowadzeniu do istniejącego przewodu rury polietylenowej o przekroju poprzecznym w kształcie litery "C" oraz dokonaniu termicznego procesu rewersji, po którym dzięki „pamięci kształtu” rura powraca do pierwotnego kształtu kołowego. Zastosowanie sprężonego powietrza w fazie chłodzenia sprawia, że rura Compact Pipe rozszerza się, stykając się z wewnętrzną powierzchnią starego rurociągu na całym jego obwodzie (ciasne pasowanie).

Stary rurociąg jak nowy

Stare rurociągi poddane renowacji metodą Compact Pipe zaczynają funkcjonować jak zupełnie nowe, strukturalnie niezależne rurociągi o jakości i trwałości rury PE. Dodatkowo nowy rurociąg otrzymuje optymalne właściwości przepływu dzięki minimalnej redukcji przekroju poprzecznego i gładszej powierzchni wewnętrznej.

Co więcej?

Wavin Compact Pipe rekomendowany jest wszędzie tam gdzie renowacja metodą wykopu otwartego jest utrudniona lub niemożliwa, przy czym dopuszczalne jest niewielkie zmniejszenie średnicy przewodu. Jeśli konieczne jest zachowanie lub zwiększenie przepływu w instalacji, zaleca się stosowanie rur wielowarstwowych Wavin TSDOQ przeznaczonych do instalacji metodą "pipe bursting". Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Minimalna ingerencja w infrastrukturę i środowisko

Compact Pipe pozwala do niezbędnego minimum ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne, życie mieszkańców i w infrastrukturę komunalną. Prace ziemne ograniczone są do wykonania małego wykopu startowego i końcowego, a w przypadku renowacji przewodów kanalizacyjnych, gdzie funkcje tych wykopów pełnią studnie kanalizacyjne, jakiekolwiek prace ziemne są zbędne.