Środowisko

Systemy Wavin zaprojektowane są w sposób umożliwiający ich użytkownikom troskę o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, czego przykładem mogą być produkty do magazynowania i powtórnego wykorzystania wody deszczowej. Nasze zakłady produkcyjne wyposażone są w energooszczędne urządzenia i w minimalnym stopniu oddziałują na środowisko.

Środowisko

Wavin Polska S.A., zgodnie z polityką koncernu Wavin, działa na rzecz środowiska naturalnego i  polepszania jego stanu. W tym celu wdrożyliśmy system zarządzania środowiskiem zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 14001. System został certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzając tym samym całkowitą zgodność Wavin Metalplast-Buk  z wymaganiami prawa środowiskowego oraz dążenie naszego zakładu do ciągłej poprawy sprawności środowiskowej.

W zakresie działania systemu środowiskowego funkcjonuje w naszej firmie wiele rozwiązań organizacyjnych i technicznych (np. segregacja śmieci, monitoring emisji pyłów, gazów, energii elektrycznej) pozwalających lepiej chronić środowisko naturalne. Systematycznie i ciągle monitorujemy i szacujemy ryzyko związane z aspektami środowiskowymi  funkcjonowania naszego zakładu biorąc m. in. pod uwagę wpływ na jego otoczenie. Mamy świadomość, że chroniąc dzisiaj środowisko naturalne dbamy o również o przyszłe pokolenia.

Środowisko