Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jesteśmy przekonani, że długoterminowy sukces Wavin powinien zostać zbudowany w oparciu o sposób, w jaki integrujemy w naszym modelu organizacyjnym i biznesowym wymiar społeczny i ekologiczny działalności. Projekty i inicjatywy CSR wyróżniają firmę Wavin na tle konkurencji i tworzą ciekawe nowe możliwości dla naszego przedsiębiorstwa.

Nasze podejście do kwestii odpowiedzialności społecznej pozwala nam poprawić efektywność naszych działań, rozwijać relacje z klientami i dostawcami, przyciągać i zatrzymywać talenty, stymulować innowacyjność, a także pomaga w doskonaleniu procesów produkcyjnych.

Wierzymy, że dzięki zrównoważonemu podejściu do biznesu będziemy nadal spełniać, a w miarę możliwości również przewyższać, oczekiwania naszych obecnych i przyszłych interesariuszy.

Zrównoważony rozwój stanowi część naszego ogólnego programu CSR i wiąże się z następującymi aspektami:
- bezpieczeństwo pracowników
- efektywność działalności
- rozwiązania, które dostarczamy użytkownikom
- nasza reputacja

Partnerstwo z Unicef

Wavin w pełni popiera treść 24 artykułu Konwencji Praw Dziecka mówiącego, iż każde dziecko ma prawo do bezpiecznej wody pitnej.

Ze względu na profil naszej działalności czujemy, iż naszą powinnością jest zaangażowanie się w projekty, które mogą umożliwić dzieciom na całym świecie posiadanie swobodnego dostępu do czystych źródeł wody.

W 2005 roku, w ramach obchodów 50. rocznicy powstania firmy, Wavin rozpoczął współpracę z UNICEF’em. Już pierwszy projekt realizowany w Mali pokazał, że nasze produkty, systemy i know-how mogą przynieść przełomowe zmiany w życiu afrykańskich dzieci. W pierwszym roku udało się poprawić warunki sanitarne ponad 32 tys. dzieci.

W ciągu minionych lat poprzez różnego rodzaju aktywności program partnerski zaowocował poprawą warunków sanitarnych w Mali, Bhutanie, Nepalu oraz w Papui-Nowej Gwinei.

W 2010 roku oficjalnie odnowiony został program partnerski „ Providing Essentials for Children” („Zapewnijmy dzieciom, to co niezbędne”) pomiędzy Wavin, organizacją praw dziecka UNICEF i holenderską fundacją Aqua for All (Woda dla Wszystkich), którego głównym celem jest dostarczanie dzieciom w krajach zubożałych wody pitnej, urządzeń sanitarnych wraz z edukacją o higienie.

Pod koniec 2011 do programu pomocowego realizowanego przez Wavin i UNICEF został dołączony projekt w Bhutanie, małym kraju w Himalajach borykającym się z problemem niedostatku wody (wysychające źródła i brak infrastruktury). Projekt poprawi warunki sanitarne i dostęp do wody pitnej blisko 5000 dzieci.