Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

TEPPFA – The European Plastic Pipes and Fittings Association

TEPPFA promuje stosowanie systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w budownictwie mieszkalnym, komercyjnym, jak i infrastrukturalnym, a także broni ich w sytuacjach, gdy są porównywane z systemami z materiałów alternatywnych. Podejmuje i koordynuje inicjatywy w kwestiach ochrony środowiska i badań promując aplikacje z rur z tworzyw sztucznych. Gromadzi i analizuje informacje dotyczące wpływu na zrównoważony rozwój swoich produktów w porównaniu z systemami z innych materiałów. www.teppfa.com

PRIK Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek z tworzyw sztucznych, reprezentowanie tego środowiska wobec organów administracji państwowej i ustawodawczej, jak również wobec organizacji krajowych i międzynarodowych w zakresie dotyczącym uregulowań ustawowych i normalizacyjnych oraz zaleceń i dyrektyw z obszaru wytwórstwa, stosowania i recyklingu rur i kształtek z tworzyw sztucznych.

Ponadto PRIK dąży do upowszechniania rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz przygotowuje i udostępniania informację na temat możliwości i zasad ich wytwarzania i stosowania. Prowadzi także działalność na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych. www.prik.pl