Polityka prywatności Wavin i warunki użytkowania www

OŚWIADCZENIE FIRMY WAVIN O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I PLIKACH COOKIE


To oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie witryny internetowej www.wavin.com/pl-pl (zwanej: „Witryną internetową”). Oświadczenie to odnosi się do wszystkich danych osobowych odwiedzających (dalej: „Ty” i „Twoje dane”) przetwarzanych przez Wavin B.V [Stationsplein 3,  8000 AD Zwolle, Netherlands).] i Wavin Polska S.A [Dobieżyńska 43, 64-320 Buk], (dalej jako: ‘my’, ‘nasza firma’ itp.),  za pośrednictwem Witryny internetowej oraz naszych usług internetowych.

Oświadczenie to wyjaśnia sposób, w jaki będziemy korzystać z danych gromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej i usług internetowych oraz Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Niniejszy dokument zawiera następujące informacje (można kliknąć na linki poniżej, aby uzyskać bezpośredni dostęp do tych sekcji):

1. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe

2. W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe

3. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

4. Kiedy usuniemy Twoje dane (okresy przechowywania)

5. Twoje prawa

6. Zmiany

7. Kontakt

 

1. W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe


Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną. Takie informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP komputera. Używamy danych osobowych dla celów określonych poniżej. Więcej informacji o gromadzeniu danych osobowych za pośrednictwem plików cookie można znaleźć w sekcji H.

A. MOJE KONTO WAVIN

Aby móc zalogować się do swojego konta Wavin lub uzyskać dostęp do naszych spersonalizowanych usług online, takich jak indywidualne asortymenty produktów, zamawianie on-line, narzędzia obliczeniowe, treści BIM, e-learning, rysunki techniczne i/lub cenniki, Wavin przechowuje Twoją nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło, tytuł, imię, nazwisko oraz nazwę firmy, a w niektórych przypadkach adres IP i lokalizację.

B. FORMULARZE KONTAKTOWE

Aby być w stanie odpowiedzieć na pytania lub komentarze zgłoszone za pośrednictwem formularzy kontaktowych, możemy poprosić o podanie adresu e-mail oraz opcjonalnie imienia i nazwiska oraz nazwy firmy.

C. NEWSLETTER

Aby móc wysyłać newslettery do odbiorców newsletterów Wavin, prosimy o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia i nazwiska, inicjałów i tytułu oraz dodatkowych informacji, takich jak nazwa firmy lub klasyfikacja funkcjonalna, aby umożliwić nam wysłanie właściwych treści.

D. KAMPANIE ONLINE

Aby motywować i utrzymać kontakt z naszymi istniejącymi i potencjalnymi klientami, Wavin często prowadzi kampanie online. Oprócz informacji wymaganych do celów subskrypcji newslettera,

możemy poprosić o informacje dodatkowe, takie jak adresy, numery telefonów lub zastosowanie produktu, aby zapewnić bardziej odpowiednie treści i komunikaty dopasowane do odwiedzających i użytkowników pod względem cen i innych aspektów.

E. E-MAIL MARKETING

Możemy gromadzić Twój adres e-mail i opcjonalnie Twoje imię, inicjały, tytuł i dodatkowe informacje, takie jak nazwa firmy lub klasyfikacja funkcjonalna, w celu wysłania Ci wiadomości w ramach e-mail marketingu. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych, klikając na link „wyrejestrowanie” ujęty w każdym z naszych e-maili marketingowych lub kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

F. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawiamy naszym odbiorcom docelowym treści, aby umożliwić utrzymanie kontaktu z Wavin w środowiskach, w których są oni najbardziej aktywni. Możemy przechowywać informacje dotyczące zaangażowania i zachowania, takie jak odpowiedzi na forum lub wiadomości wysłane do naszych skrzynek społecznościowych i komunikatorów. Informacje o zachowaniu w mediach społecznościowych mogą być łączone z danymi dotyczącymi zachowań w obrębie Witryny internetowej, co pozwoli nam dopasować ją do Twoich oczekiwań.

G. ANKIETY ONLINE

Możemy korzystać z ankiet, aby uzyskać Twoją opinię na temat naszych produktów i usług. Ankiety te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz [OKREŚLIĆ INNE DANE].

H. PLIKI COOKIE

Wavin korzysta z technologii „cookie” oraz innych podobnych technologii, aby zbierać dodatkowe dane o użytkowaniu Witryny internetowej oraz w celu poprawy jakości naszych usług.

Co to są pliki cookie? Cookie to mały, prosty plik, który jest przechowywany w urządzeniu, na przykład w celu oferowania podstawowej funkcjonalności strony internetowej, zapamiętania ustawień i preferencji oraz do celów statystycznych. Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich cech i funkcji, i mogą one być przechowywane na urządzeniach użytkowników w różnych ramach czasowych: sesyjne pliki cookie są anulowane na koniec każdej sesji przeglądania; trwałe pliki cookie mogą istnieć do określonej daty wstępnie ustalonej przez ich właściciela. Poza plikami cookie istnieją inne techniki cyfrowe przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na dysku urządzenia końcowego. Traktujemy te techniki, jak gdyby były one plikami cookie, a każde odniesienie do plików cookie w niniejszym oświadczeniu obejmuje również te techniki.Jaka jest różnica między plikami cookie pierwszej kategorii a plikami cookie osób trzecich? Wyróżniamy pliki cookie pierwszej kategorii i pliki cookie osób trzecich. Słowo „osoba” odnosi się do kategorii określonej w pliku cookie: strony internetowej, która umieszcza plik cookie. Pliki cookie pierwszej kategorii są zarządzane przez Wavin lub wykorzystywane w imieniu Wavin i odnoszą się do domeny Wavin. Pliki cookie innych firm są umieszczane przez osoby trzecie i odnoszą się do nazwy ich domeny. Na przykład: Jeśli na naszej Witrynie internetowej osadzimy film z YouTube, pliki cookie będą pochodzić z domeny YouTube.Jakich konkretnych plików cookie Wavin używa? Witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie w następujących celach: Informacje o konkretnych plikach cookie, profilowaniu potrzeb, ustawieniach i czasie przechowywania można znaleźć tutaj

 

Typ pliku cookie

Pierwszej kategorii/osoby trzeciej

Objaśnienie

Funkcjonalne pliki cookie

 

Pliki cookie pierwszej kategorii

 

Wavin wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie, aby pomóc Ci zalogować się do swego konta, o ile zostało założone, lub przesłać formularz.

Wavin może także umieszczać pliki cookie w celu testowania zmian i ulepszeń Witryny internetowej do celów poprawy doświadczenia użytkownika.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie pierwszej kategorii i osób trzecich

 

Analityczne pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających naszą Witrynę internetową, określić ich zachowanie w jej obrębie oraz odnotować odczytywane treści. Pomaga nam to stwierdzić, jak często odwiedzane są poszczególne strony oraz określić najpopularniejsze obszary naszej Witryny internetowej i/lub usługi. Pozwala nam to udoskonalać Witrynę internetową i oferowane usługi.

Personalizacyjne pliki cookie

 

Pliki cookie pierwszej kategorii i osób trzecich

Wybrane osoby trzecie mogą umieszczać pliki cookie w celu śledzenia indywidualnych zachowań na Witrynie internetowej Wavin do celów tworzenia i dostarczania lepszej i bardziej spersonalizowanych lub dopasowanych treści. Więcej informacji na temat stosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania można znaleźć tutaj

Należy pamiętać, że zgodnie z prawem lokalnym Wavin może być zobowiązana do uzyskania Twojej zgody na korzystanie z niektórych technologii plików cookie. W takim przypadku poprosimy Cię o zgodę na umieszczenie plików cookie przy uzyskaniu dostępu do Witryny internetowej. Jeśli nie zgadzasz się na umieszczenie plików cookie, nie będziemy tego robić. Jednak w tym przypadku nie jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować treści naszej Witryny internetowej. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie plików cookie, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

W przypadku odrzucenia funkcjonalnych lub analitycznych plików cookie Wavin nie uzyska informacji na temat wydajności i jakości treści na Witrynie oraz nie będzie w stanie poprawić doświadczenia użytkownika.

Więcej informacji na temat wycofania, modyfikacji lub zgody, aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików cookie można znaleźć w instrukcji w funkcji pomocy w przeglądarce internetowej. Linki do różnych przeglądarek w celu modyfikacji ustawień plików cookie można znaleźć tutaj. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie w przeglądarce Witryna może nie działać poprawnie, a niektóre usługi lub funkcjonalności Witryny mogą być niedostępne lub mogą działać niepoprawnie i może zaistnieć potrzeba modyfikacji lub ręcznego wypełnienia informacji lub preferencji przy każdej wizycie na naszej Witrynie internetowej.

 

 

Podstawa prawna dla opisanego powyżej gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych będzie zależeć od odnośnych danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym możemy je gromadzić.

Jednak będziemy standardowo gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Twoją zgodę, jeśli dane osobowe są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub gdy przetwarzanie jest realizowane w ramach naszych uzasadnionych interesów, nad którymi nie przeważają Twoje interesy w zakresie ochrony danych lub podstawowe prawa i wolności. Obejmuje to nasz uzasadniony interes do promowania, sprzedaży i rozwijania naszych produktów i usług.

Jeśli masz pytania na temat lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

2. W jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom z naszej grupy, zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)

Możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z bazami danych, serwerami, konserwacją, bezpieczeństwem, marketingiem lub inne podobne usługi (zwanym dalej „przetwarzającymi dane”). Jeśli zapewnimy dostęp do Twoich danych, możemy nakazać osobom trzecim zachowanie ich poufności i polecić im przetwarzanie tych danych wyłącznie w naszym imieniu. Niektóre z tych osób trzecich mają siedzibę w państwach poza EOG.

Podjęliśmy odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z naszej grupy oraz przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego

oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich porozumień o transferze danych.

Ponadto możemy także ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie.

3. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych oraz innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania. Ponadto od naszych przetwarzających dane wymagamy wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

4. Kiedy usuniemy Twoje dane (okresy przechowywania)

Twoje dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały one zgromadzone, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Na przykład, jeśli usuniesz swoje konto lub zrezygnujesz z komunikacji, usuniemy dane, o ile nie są one wymagane do innych celów określonych w niniejszej polityce lub jeśli zachowanie danych jest wymagane przez prawo.

Okresy przechowywania plików cookie można sprawdzić na liście plików cookie w pkt 1(H).

5. Twoje prawa

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie, jeśli chcesz:

* wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i uzyskujemy do nich dostęp;

* skorygować swoje dane;

* zażądać usunięcia swoich danych;

* zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych;

* zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych; i/lub

* zażądać od nas przesłania danych do innej organizacji.

Możemy zwrócić się o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Dostarczymy informacje na temat podjętych działań bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeśli jest to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Masz prawo do złożenia w dowolnym momencie zażalenia do organu nadzoru.

6. Zmiany

Będziemy w razie potrzeby aktualizować nasze oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na www.wavin.pl.

To oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie zostało ostatnio zaktualizowane: luty 2019

 

7. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg prosimy o kontakt na adres email: kontakt@wavin.com

PLIKI COOKIE

Wavin korzysta z technologii plików „cookie” (ciasteczka) oraz z innych podobnych technologii, aby zbierać dodatkowe dane o użytkowaniu naszej strony internetowej oraz w celu poprawy jakości naszych usług. 
 
Czym są pliki cookie?
Cookie to mały i prosty plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim urządzeniu, np. w celu zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej, zapamiętania Twoich ustawień i preferencji oraz do celów statystycznych. Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich cech i funkcji, a okresy ich przechowywania na urządzeniach użytkowników mogą być różne: pliki sesji są usuwane na koniec każdej sesji przeglądania; a trwałe pliki cookie mogą być przechowywane przez określony czas, który zostały wstępnie ustalony przez ich właściciela. Oprócz plików cookie, istnieją także inne techniki cyfrowe służące do przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych na dysku urządzenia końcowego. Traktujemy te techniki tak samo jak pliki cookie i gdy w niniejszej polityce mowa jest o plikach cookie, to podane informacje dotyczą również tych technik.
 

Jaka jest różnica między plikami cookie własnymi a stron trzecich?

Wyróżniamy pliki cookie własne i stron trzecich Słowo „strona” dotyczy domeny określonej w pliku cookie: tzn. strony internetowej, która umieszcza swoje pliki cookie na urządzeniu końcowym. Własne pliki cookie są zarządzane przez firmę Wavin lub używane w imieniu firmy Wavin i odnoszą się do domeny Wavin. Pliki cookie stron trzecich umieszczane są na urządzeniu przez strony trzecie i odnoszą się do nazwy ich domeny. Na przykład: Jeśli na naszej stronie osadzimy filmy z serwisu YouTube, to pliki cookie YouTube zostaną również umieszczone na urządzeniu końcowym.
 

Jakie konkretne pliki cookie używane są przez firmę Wavin?

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookie do celów przedstawionych w dalszej części tej polityki. Konkretne rodzaje plików cookie, wymogi dotyczące profilowania, ustawienia i czas przechowywania przedstawiono w tabeli.
 

Rodzaj plików cookie

Pliki cookie właściciela / strony trzeciej

Objaśnienie

Funkcjonalne pliki cookie

 

Pliki cookie właściciela

 

Wavin wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie, aby pomóc Ci zalogować się na Twoim koncie, jeśli takie zostało założone lub do wypełniania i przesyłania formularzy.

Wavin może także umieszczać pliki cookie na urządzeniu w celu testowania zmian i ulepszeń swojej strony internetowej, aby zapewnić lepsze korzystanie z niej przez użytkownika.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie właściciela i stron trzecich

 

Analityczne pliki pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę osób odwiedzających naszą stronę internetową, aby poznać sposób poruszania się użytkowników po stronie i odnotować jakie treści są najczęściej odczytywane. To pomaga nam określić, jak często odwiedzane są poszczególne części naszej strony i określić jej najpopularniejsze obszary i/lub usługi. Pomaga nam to doskonalić naszą stronę internetową i oferowane usługi.

Personalizujące pliki cookie

Pliki cookie właściciela i stron trzecich

Wybrane strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie śledzące zachowanie na stronie internetowej Wavin, w celu stworzenia lepszych i bardziej spersonalizowanych lub wyselekcjonowanych treści. 

Więcej informacji na temat stosowanych algorytmów logicznych a także znaczenia i przewidywanych skutków takiego przetwarzania można znaleźć tutaj

Marketingowe pliki cookie Pliki cookie stron trzecich Wybrane strony trzecie mogą umieszczać marketingowe pliki cookie w celu prezentowania na naszej stronie internetowej atrakcyjnych ofert i ofert innych firm. Z kolei nasze reklamy pojawiają się na stronach internetowych osób trzecich. W związku z tym prezentujemy reklamy za pośrednictwem partnerów reklamowych lub sieci reklamowych, które wykorzystują pliki cookie innych firm. Te marketingowe pliki cookie pozwalają nam na przykład: 
określać skuteczność reklam i wysokość opłat za reklamy z partnerami reklamowymi,
określać reklamy, które już zostały wyświetlone, aby uniknąć ich powtarzania, 
określać liczbę odsłon naszej strony,
śledzić wyszukiwania wewnętrzne,
określać, które strony produktu są wywoływane lub
określić status logowania użytkownika.
wyświetlać użytkownikowi reklamy innych firm;
a naszym partnerom reklamowym pozwalają łączyć preferencje użytkownika na wavin.com/ z informacjami gromadzonymi podczas wizyt na innych stronach internetowych.
Aby uzyskać informacje o plikach cookie stron trzecich służących do celów marketingowych, odsyłamy do odpowiednich oświadczeń zawartych na ich stronach internetowych. Ponieważ takie oświadczenia można regularnie zmieniać, zalecamy regularne zapoznawanie się z tą polityką prywatności i oświadczeniami w sprawie plików cookie. Więcej na temat personalizacji ustawień  link.
 

 

Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą wymagać od firmy Wavin uzyskania Twojej zgody na korzystanie z określonych technologii plików cookie. Jeśli będzie miało to miejsce, poprosimy Cię o taką zgodę na umieszczenie plików cookie podczas wejścia na naszą stronę internetową. Jeśli nie zgodzisz się na umieszczenie plików cookie na urządzeniu, nie będziemy ich umieszczać. Jednak w tym przypadku nie będziemy w stanie spersonalizować treści na naszej stronie internetowej. Jeśli zgodzisz się na użycie plików cookie, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. 
 
W przypadku braku zgody na użycie funkcjonalnych lub analitycznych plików cookie, firma Wavin nie uzyska informacji o funkcjach i jakości treści zawartych na jej stronie internetowej i nie będzie mogła ich poprawić. 
 
Więcej informacji dotyczących wycofania lub modyfikacji Twojej zgody, aktywacji, dezaktywacji i usuwania plików cookie znajduje się w instrukcjach dostępnych w funkcji "Pomoc" w Twojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki, strona internetowa może nie działać poprawnie, a niektóre oferowane usługi lub funkcje nie będą dostępne lub będą działać niepoprawnie. Może być również konieczne zmodyfikowanie lub ręczne wprowadzenie określonych informacji lub preferencji przy każdej wizycie na stronie internetowej. 
 

 

Sposób udostępniania danych osobowych

 
Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom z naszej grupy, zarówno w obrębie, jak i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)

Możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z bazami danych, serwerami, konserwacją, bezpieczeństwem, marketingiem lub inne podobne usługi (zwanym dalej „przetwarzającymi dane”). Jeśli zapewnimy dostęp do Twoich danych, możemy nakazać osobom trzecim zachowanie ich poufności i polecić im przetwarzanie tych danych wyłącznie w naszym imieniu. Niektóre z tych osób trzecich mają siedzibę w państwach poza EOG.

Podjęliśmy odpowiednie wymagane środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie. Obejmuje to wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między podmiotami z naszej grupy oraz przetwarzającym dane, które nakładają obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych pochodzących z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych na dole tego

oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich porozumień o transferze danych.

Ponadto możemy także ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowany ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania. Ponadto, wymagamy od podmiotów przetwarzających dla nas dane osobowe wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych.
 

Usuwanie Twoich danych osobowych (okresy przechowywania)

Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Na przykład, jeśli usuniesz swoje konto lub zrezygnujesz z powiadomień, usuniemy Twoje dane, o ile nie będą one potrzebne do innych celów określonych w niniejszej polityce lub gdy zachowanie ich nie będzie wymagane przez prawo.
 

Twoje prawa

Możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych umieszczonych pod niniejszą polityką prywatności, aby:
- dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz uzyskać dostęp do nich;
- skorygować swoje dane;
- usunąć swoje dane;
- zastrzec swoje dane; 
- zakazać przetwarzania Twoich danych; i/lub
- polecić nam przekazanie Twoich danych innej organizacji.

 

Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Bezzwłocznie dostarczymy Ci informacje na temat podjętych przez nas działań, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania odpowiedniego wniosku. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeżeli jest to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Będziemy informować Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. 
Zawsze masz prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym.

 

Wprowadzanie zmian

Nasza polityka prywatności i plików cookie będzie aktualizowana raz w roku. Najnowsza wersja będzie dostępna na stronie internetowej www.wavin.com przez cały czas. 
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami.