Telekomunikacja

Instalacje wewnętrzne

Do wykonania instalacji światłowodowej w budynku niezbędna jest elastyczna infrastruktura sieciowa. Ważne jest także spełnienie wymagań wszystkich przepisów o bezpieczeństwie pożarowym.

Dowiedz się więcej