Kanalizacja zewnętrzna

Transport ścieków z budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych do oczyszczalni wymaga niezawodnych i wytrzymałych sieci kanalizacyjnych. Należy przy tym chronić zarówno zdrowie ludzi, jak i środowisko i to przy możliwie najniższych kosztach montażu i przyszłych kosztach eksploatacji.

Ciśnieniowa

Jeśli transport grawitacyjny ścieków jest niemożliwy, konieczne jest znalezienie alternatywy. Doskonałym rozwiązaniem są wówczas systemy ciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej Wavin z rur PE.

Dowiedz się więcej

Grawitacyjna

Kanalizacja grawitacyjna jest najbardziej powszechnym sposobem przesyłania ścieków sanitarnych i deszczowych. Wavin oferuje pełną gamę rur z PVC-u, PP i PEHD, o ściankach zarówno gładkich, jak i strukturalnych, oraz bogaty asortyment kształtek do łączenia na wcisk.

Dowiedz się więcej

Studzienki kanalizacyjne

Zapewnienie długiego okresu użytkowania oraz wysokiej sprawności sieci kanalizacyjnej wymaga uzbrojenia w studzienki zapewniające jej wentylację, czyszczenie oraz inspekcję. Wavin oferuje szeroki asortyment studzienek włazowych i niewłazowych (inspekcyjnych) o różnych średnicach, różnym poziomie zaawansowania technicznego, a tym samym dla różnych obszarów zastosowania.

Dowiedz się więcej

Podczyszczanie

Odprowadzane ścieki bytowe, bez względu na rodzaj odbiornika, powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego konieczne jest stosowanie urządzeń podczyszczających, takich jak oferowane przez Wavin separatory tłuszczu czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dowiedz się więcej