Renowacja ciasnopasowana Compact Pipe

Rury Compact Pipe z PE o ściankach litych mają przekrój poprzeczny w kształcie litery C, co ułatwia ich wciąganie do odnawianego rurociągu. Są one przeznaczone do renowacji skorodowanych i uszkodzonych instalacji rurowych – ciśnieniowych i bezciśnieniowych o niewielkich łukach i średnicach od 100 do 500 mm.

Do pobrania

Szukasz innych dokumentów? Sprawdź wszystkie dokumenty dla tego systemu w zakładce "Do pobrania" lub kliknij poniżej. Zobacz i pobierz więcej

Informacje o systemie

Co dalej?

Co dalej?

Jeśli konieczne jest zachowanie lub zwiększenie przepływu w instalacji, zaleca się stosowanie rur wielowarstwowych Wavin TSDOQ przeznaczonych do instalacji metodą "pipe bursting". Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Minimalna ingerencja w infrastrukturę i środowisko

Minimalna ingerencja w infrastrukturę i środowisko

Compact Pipe pozwala do niezbędnego minimum ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne, życie mieszkańców i w infrastrukturę komunalną. Prace ziemne ograniczone są do wykonania małego wykopu startowego i końcowego. Dodatkowo Compact Pipe pozwala na renowację długich odcinków w jednej operacji – nawet do 600 metrów. Wszystko to pozwala na oszczędność czasu i redukcję kosztów wykonywania instalacji.

Renowacja metodą ciasnopasowaną

Renowacja metodą ciasnopasowaną

Polega ona na wprowadzeniu do istniejącego przewodu rury polietylenowej o przekroju poprzecznym w kształcie litery "C" oraz dokonaniu termicznego procesu rewersji, po którym dzięki „pamięci kształtu” rura powraca do pierwotnego kształtu kołowego. Zastosowanie sprężonego powietrza w fazie chłodzenia sprawia, że rura Compact Pipe rozszerza się, stykając się z wewnętrzną powierzchnią starego rurociągu na całym jego obwodzie (ciasne pasowanie).

Stary rurociąg jak nowy

Stary rurociąg jak nowy

Stare rurociągi poddane renowacji metodą Compact Pipe zaczynają funkcjonować jak zupełnie nowe, strukturalnie niezależne rurociągi o jakości i trwałości rury PE. Dodatkowo nowy rurociąg otrzymuje optymalne właściwości przepływu dzięki minimalnej redukcji przekroju poprzecznego i gładszej powierzchni wewnętrznej