Realizacja nagrodzona podczas INFRAEKO

Zagospodarowanie wody deszczowej we wsi Wiry

Realizacja zagospodarowania wody deszczowej we wsi Wiry oparta o system IT-Sewer, spotkała się z uznaniem Komitetu Naukowego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej  INFRAEKO 2014 i została nagrodzona w konkursie na najlepsze rozwiązanie produktowe, technologię, wdrożenie i realizowaną inwestycję.

Koncepcję zagospodarowania wody opadowej dla ulicy Północnej we wsi Wiry w gminie Komorniki opracowano w ramach projektu zagospodarowania wody dla trzech ulic: Dworcowej, Północnej i Leśnej. Projekt przewidywał zbieranie wody deszczowej poprzez wpusty deszczowe bezpośrednio do rurociągu zbudowanego z  rur IT-Sewer DN 300. Rurociąg IT-Sewer umożliwia bowiem magazynowanie i następnie rozsączenie wód deszczowych do gruntu. Rurociąg zaprojektowano w  taki sposób, aby zapewnić maksymalną retencję wód deszczowych w miejscu powstania opadu i następnie optymalne rozsączanie do gruntu. Dla polepszenia pracy hydraulicznej przy rozsączaniu oraz zabezpieczenia rurociągu przed kolmatacją zastosowana została specjalna geowłóknina PE/PP. Sama rura systemu IT-Sewer wykonana jest z PP i posiada sztywność obwodową min. SN8, co umożliwiło zastosowanie jest pod terenami obciążonymi ruchem.  Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zrezygnowano całkowicie z budowy w tym miejscu tradycyjnej kanalizacji deszczowej i transportu wód opadowych do jakiegokolwiek kolektora.