Baza magazynowo-przeładunkowa paliw płynnych w Gdańsku

Rury DVK-T ze złączką wodoszczelną

W Gdańsku na obszarze Portu Północnego powstaje baza magazynowo-przeładunkowa ze zbiornikami przeznaczonymi do gromadzenia ropy i innych paliw. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. – krajowy lider logistyki naftowej, który zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw ropy. Główną działalnością spółki jest eksploatacja sieci rurociągów, które transportują ropę naftową z Rosji dla producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Kluczową usługą realizowaną przez PERN jest również magazynowanie ropy naftowej.

Na terenie bazy w Porcie Północnym mają znajdować się zbiorniki o łącznej pojemności 700 tys. m3, w których zmagazynowane będzie 400 tys. m3 surowej ropy naftowej i 300 tys. m3 produktów naftowych. Zbiorniki będą połączone systemem rurociągów i przepompowni z ropociągiem „Przyjaźń” oraz z instalacjami przeładunkowymi w portowej Bazie Paliw Płynnych.

Teren portu naftowego jest bardzo specyficznym obszarem, który wymaga szczególnych rozwiązań. Dla potrzeb inwestycji dostarczyliśmy tworzywowe uchwyty dystansowe oraz dwuścienne, karbowane rury DVKT o średnicy 110 mm do ochrony kabli ze złączką wodoszczelną, w odcinkach 6-metrowych.

Rurociągi zostały ułożone w rzędach po sześć rur o średnicy 110 mm obok siebie. W celu ułatwienia oraz przyspieszenia prac związanych z wykonaniem kanalizacji wielootworowej zastosowane zostały tworzywowe uchwyty dystansowe. Zapewniają one stabilność oraz prawidłowe ułożenie rur w wykopie. Udostępnij stronę