Odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych skrzynkami Wavin

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim to siedmioetapowy projekt realizowany przez miasto Gorzów. W jego ramach powstała sieć kanalizacji deszczowej wraz z układem skrzynek rozsączających Wavin Q-Bic/Q-BB. Zbiornik retencyjno-rozsączający wspomaga odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych przy ulicach Kamiennej i Żwirowej, które obejmują nowy teren cmentarza komunalnego. 

Woda zbierana jest przez wpusty deszczowe. Następnie poprzez kanalizację deszczową z PVC naszej produkcji transportowana jest do zbiornika retencyjno-rozsączającego, umiejscowionego na terenie zielonym cmentarza, pośród drzew, na uboczu planowanych kwater.

Warunki gruntowo-wodne były korzystne, a poziom wody gruntowej kształtował się na 20-30 m p.p.t. Nasz zespół projektowy opracował dobór, tak by zapewnić minimalne parametry zbiornika przytoczone w projekcie: minimalną długość zbiornika 19,3 m i pojemność 495,1 m3 – dla projektowanych parametrów deszczu. Dodatkowo w obu zbiornikach przewidziano włączenia trzema króćcami DN 315. Trzy kanały inspekcyjne w dnie oraz studzienki inspekcyjne umożliwiają kontrolę tych właśnie kanałów o średnicy wewnętrznej DN/ID 600.

„Łącznie zastosowaliśmy 114 inspekcyjnych skrzynek Q-Bic oraz 1 246 sztuk skrzynek Q-BB.

Zarówno skrzynki Q-BB jak i Q-Bic są lekkie dzięki czemu montaż systemu odbył się szybko i sprawnie.